accessibilityPoskytování sociálních služebPravidla a doporučení

Sociální služby poskytované na základě smlouvy mezi zařízením a klientem nemusí být po dobu nouzového stavu poskytovány v plném rozsahu (v souladu se smlouvou). O tomto dočasném omezení musí poskytovatel sociálních služeb svého klienta informovat. 

Vždy však musí být poskytnuty služby k zajištění ochrany života a zdraví (např. služby domovů pro seniory, azylových domů, nocleháren pro osoby bez domova atp.).

V odůvodnených případech, mohou poskytovatelé sociálních služeb vykonávat i takové potřebné činnosti, které jinak nemají registrovány. 

Při poskytování služeb v terénní formě (či v místě bydliště klienta), musí mít všichni přítomní nasezený ochranný prostředek nosu a úst, nejlépe respirátor bez výdechového ventilu či chirurgickou roušku.  

Klienti či zájemci o poskytnutí sociální služby jsou povinni informovat poskytovatele sociálních služeb:

  • o tom, že se mohli setkat s osobou nakaženou covidem-19,
  • o tom, že se u nich projevil některý z příznaků covidu-19. 

Související opatření