Přejít k hlavnímu obsahu

FotografovéPravidla 

Je možné poskytovat fotografické služby v provozovnách. Je nutné v nich zachovávat hygienická pravidla, která jsou popsána v ŽS Služby.

Za účelem výkonu svého povolání se fotografové mohou také volně pohybovat po venkovním prostoru a fotit tak město či přírodu. Mohou si také domluvit focení s klienty ve venkovních prostorech.

Pokud bude fotograf fotit svatbu, pamatujte, že se započítává do povoleného počtu osob. 

Je nutné, aby účastníci focení měli nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95). Více o povinnosti ochrany dýchacích cest se dozvíte v okruhu Roušky a respirátory. Sundat si ho mohou fotografované osoby, ale pouze na nezbytně nutnou dobu k pořízení fotografie. A to pokud jde o jejich portrétní fotografii, popřípadě fotografie novomanželů ze svatby, buď samotných, nebo s blízkými osobami. 

Probíhat může i tradiční školní focení tříd a žáci z jedné třídy nemusí mít během fotografování respirátory.