camera_altFotografovéPravidla 

Poskytování fotografických služeb v provozovnách je nyní zakázáno.

Za účelem výkonu svého povolání se fotografové mohou volně pohybovat po venkovním prostoru a fotit tak město či přírodu. Není však možné domluvit se na focení zákazníka ve venkovním prostoru, pro zákazníka by se jednalo o porušení nařízení o volném pohybu osob.

Fotografové mohou fotit na svatbách (započítávají se však do počtu 20 osob přítomných na obřadu).

Je možné, aby fotografové navštívili své zákazníky u nich doma, nicméně je třeba pamatovat na nařízení o omezení kontaktu s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, a tedy přistoupit k tomuto jen ve výjimečných případech.


Související opatření