shopping_basketNakupováníPravidla a doporučení

Pokud jdete nakupovat, dodržujte hygienická pravidla. Po celou dobu nákupu je nutné mít nasazenou rouškudodržovat rozestupy od ostatních zákazníků (hlavně ve frontě u pokladny). Před vstupem do obchodu si vydezinfikujte ruce, po návratu domů hygienu rukou zopakujte. Pro vyšší ochranu lze doporučit nákup v rukavicích. Zbytečně se nedotýkejte ploch v obchodě, pečivo, ovoce a zeleninu si nabírejte výhradně v rukavicích či přímo do sáčku.

Pokud patříte do rizikové skupiny nebo jste v karanténě (izolaci), poproste o nákup někoho z vašich blízkých či sousedů. Pokud nikdo z nich nemůže, nebojte se obrátit na dobrovolníky, rádi vám nákup přinesou. Můžete si také nakoupit online a nákup si nechat dovézt až za dveře.

Do obchodů a nákupních center lze chodit max. ve 6 lidech. Výjimku mají členové domácnosti (typicky rodiče s dětmi). Plocha 15m^2 provozovny musí být vyhrazena pro jednoho zákazníka. V provozovnách menších, než 15m^2 nebude toto omezení platit pro osoby mladší 15 let a držitele průkazu osoby se zdravotním postižením. V případě provozoven větších než 15m^2 se toto pravidlo nebude vztahovat na děti mladší 6 let doprovázející jiného zákazníka. 

Držitelé průkazu osob se zdravotním postižením budou mít přednostní právo vstupu do provozoven, aby nemuseli čekat ve frontách. Obchodníci nebudou smět od osob s kočárkem vyžadovat použití nákupního vozíku a dítě v kočárku se nebude započítávat do počtu povolených lidí na prodejní ploše. Prodejní plochou se rozumí plocha přístupná zákazníkům včetně té pod umístěnými stojany, zkušební kabinky, pulty a plochou za pulty, kterou využívají prodavači. Nezapočítávají se do ní sklady, kanceláře apod.

Nutná jsou také režimová a organizační opatření a managment front (uvnitř i venku).

Snažte se využívat online nákupů. Pokud už půjdete do obchodu, dodržujte maximálně hygienická opatření, udržujte rozestupy od ostatních lidí a plaťte kartou. Nakupovat chodit musíme, ale v obchodech se potkává velké množství lidí, a proto buďte, prosím, zodpovědní. Ochránit tím sebe i ostatní.


Související opatření