Přejít k hlavnímu obsahu
Od 27. 7. od 21 hod. do 28. 7. do 02 hod. dojde k plánovanému výpadku systému Reservatic (rezervace na očkování).

Obchodní centraPravidla a doporučení

Je zrušen zákaz maloobchodního prodeje a také zákaz poskytování většiny služeb v provozovnách.

Pro provozovatele jednotlivých obchodů v OC platí podmínky uvedené v Maloobchodu, kde najdete také informace o tom, jaká hygienická a provozní opatření musí být dodržována. U služeb to samé, konkrétní služby a provozní pravidla provozoven služeb najdete ve Službách.

Provozovatel nákupního centra prodejní plochou přesahující 5 000 m2 musí zajistit:

  • maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
  • viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 m mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra apod.).

V OC je možné poskytovat wifi připojení pro veřejnost.

Dětské koutky mohou být otevřeny za těchto podmínek: Nesmí být přítomno více osob než je 50% celkové kapacity dětského koutku. Děti v dětském koutku nesmí mít žádné příznaky onemocnění covid-19 a provozovatel musí vést evidenci všech dětí, které byly v koutku přítomny pro případné epidemiologické šetření. Evidence musí zahrnovat jméno, příjmení a kontaktní údaje zákonného zástupce (ideálně telefonní číslo). Evidence pak musí být uchovávána 30 dní ode dne konání. 

V obchodních centrech mohou být otevřena stravovací zařízení za stejných podmínek, jako jiné restaurace. Používat mohou také kurýrní služby, které v těchto zařízeních můžou vyzvedávat jídlo na rozvoz.