Přejít k hlavnímu obsahu

Restaurace, bary, kavárnyOd bude platit:

Zahrádky budou moci mít otevřeno od 6:00 do 21:59. Hosté budou mít také možnost využít toalet ve vnitřních prostorách provozoven.

Na zahrádkách bude ale nutné dodržovat hygienická pravidla jako ve všech ostatních otevřených stravovacích službách:

 • Mezi hosty musí být odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu.
 • U jednoho stolu mohou sedět nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti. Pokud je stůl dostatečně dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše po 4 zákaznících (kromě osob s jedné domácnosti) je rozestup alespoň 1,5 metru. 
 • Provozovatel nesmí připustit ve vnitřních prostorech více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky a je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky.
 • Zahrádka nesmí být umístěna blíže než 1,5 metru od kolemjdoucích osob (tzn. od chodníku, ulice..), pokud zahrádku od okolí neodděluje bariéra, která by bránila přenosu kapének z dýchacích cest. 
 • Zákazník (toto neplatí pro děti do 6 let) při vstupu na zahrádku prokáže, že splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:
 1. Nemá žádné příznaky onemocnění a splňuje jednu z následujících podmínek: i) absolvoval nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test na veřejném odběrovém místě s negativním výsledkem iii) prošel kompletním očkováním proti onemocnění covid-19, přičemž od aplikace poslední dávky uplynulo alespoň 14 dnů a disponuje certifikátem o provedeném očkování iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 90 dní.
 2. Prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem.
 3. Doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem.
 4. Podstoupí preventivní antigenní samotest při vstupu do provozovny s negativním výsledkem.
 • Provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní vstup do provozovny. Pokud vyjde zákazníkovi při samotestu na místě pozitivní výsledek, musí neprodleně opustit provozovnu.
 • Provozovatel musí aktivně bránit tomu, aby se lidé shromažďovali ve vzdálenosti menší než 1,5 metru. To platí i pro čekací zónu provozovny.
 • Při vstupu do vnitřní i venkovní části provozovny musí být pro zákazníky zajištěna možnost si vydezinfikovat ruce. 
 • Provozovatel musí zajistit, aby se povrch stolů a madla židlí dezinfikovali po každém zákazníkovi.
 • Provozovatel musí zajistit, aby mezi sebou zákazníci ve vnitřních prostorách provozovny udržovali rozestup alespoň 1,5 metru. 
 • Na zahrádkách nesmí být živá hudba, tanec ani wifi pro veřejnost.
 • Zákazník, který si v provozovně zakoupil jídlo nebo pití a konzumuje ho mimo vnitřní nebo vnější prostory této provozovny, ale v její bezprostřední blízkosti, musí od ostatních osob udržovat odstup alespoň 2 metry. Toto neplatí pro osoby ze společné domácnosti. 

Při konzumaci jídla a pití na zahrádce bude platit výjimka z povinnosti mít nasazený respirátor. 

Ve všech ostatních otevřených stravovacích službách se zmenšuje nutný rozestup mezi jednotlivými skupinami sedícími u jednoho stolu na 1,5 metru. Dále pro všechny otevřené stravovací služby platí nově také tyto body:

 • Provozovatel musí aktivně bránit tomu, aby se lidé shromažďovali ve vzdálenosti menší než 1,5 metru. To platí i pro čekací zónu provozovny.
 • Při vstupu do vnitřní i venkovní části provozovny musí být pro zákazníky zajištěna možnost si vydezinfikovat ruce. 
 • Provozovatel musí zajistit, aby se povrch stolů a madla židlí dezinfikovali po každém zákazníkovi.
 • Provozovatel musí zajistit, aby mezi sebou zákazníci ve vnitřních prostorách provozovny udržovali rozestup alespoň 1,5 metru. 
 • Zákazník, který si v provozovně zakoupil jídlo nebo pití a konzumuje ho mimo vnitřní nebo vnější prostory této provozovny, ale v její bezprostřední blízkosti, musí od ostatních osob udržovat odstup alespoň 2 metry. Toto neplatí pro osoby ze společné domácnosti. 

Pravidla a doporučení

Restaurace, hospody, bary, kavárny a kluby jsou nyní pro veřejnost zavřené. Fungovat mohou rozvozy jídla.

Výdejní okénka: mohou být otevřená od 6:00 hod. do 21:59 hod. Fungovat může také prodej jídla s sebou. 

Zahrádky, terasy a okolí restaurací apod.: Zahrádky, terasy i zimní zahrady musí nyní být zavřené. Zakoupené jídlo či nápoj lze konzumovat v okolí provozovny (restaurace, kavárny,...) ale s 2 m rozestupy od ostatních, pokud nejsou členy vaší domácnosti.

Výjimky: stravovací zařízení, které nejsou pro veřejnost.

 1. zaměstnanecké jídelny nebo stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb (př. jídelny v nemocni či v domovech seniorů) či věznicích. Tyto jídelny mohou mít otevřeno. Musí ale dodržet pravidla popsaná v ŽS Závodní stravování. Tyto jídelny mohou mít otevřeno 24/7,
 2. školní jídelny, pokud poskytují jídlo zaměstnancům a žákům přítomným na prezenční výuce. Musejí se řídit pravidly, která jsou popsaná v ŽS Školní stravování
 3. restaurace v ubytovacích zařízeních, které poskytují jídlo svým hostům (např. snídaně pro hotelové hosty) – ty mohou fungovat od 6:00 do 21:59, stejně jako výdejní okénka stravovacích zařízeních pro veřejnost. Mezi hosty musí být odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu. U jednoho stolu mohou sedět nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti. Pokud je stůl dostatečně dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše po 4 zákaznících (kromě osob s jedné domácnosti) je rozestup alespoň 2 metry. Provozovatel nesmí připustit ve vnitřních prostorech více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky a je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky. V restauracích nesmí být živá hudba, tanec ani wifi pro veřejnost.

OBECNÁ HYGIENICKÁ PRAVIDLA

Pokud si půjdete koupit jídlo s sebou či z výdejního okénka, mějte po celou dobu chirurgickou roušku, respirátor, či jinou ochranu dýchacích cest s účinností alespoň 94%, vždy však musí být ochrana bez výdechového ventilu. Dodržujte min. 2 m rozestupy od ostatních zákazníků i zaměstnanců restaurace, používejte desinfekci a upřednostňujte platbu kartou.

Čím více se budeme chránit, tím dříve se vrátíme zpět do restaurací.


Související opatření


Časté dotazy k tomuto tématu

Můžu mít v restauraci svatební oslavu nebo smuteční hostinu?
Mohu mít v restauraci rodinnou oslavu?
Vztahují se tato pravidla i na cukrárny, hospody, bary a kavárny?
Mohu mít i nadále výdejní okénko?
Mohu si nechat jídlo dovézt domů?
Fungují zahrádky restaurací?
Fungují hotelové restaurace?
Fungují závodní jídelny?
Mohu konzumovat jídlo „na stojáka“ venku před restaurací?
V jakém režimu mohou fungovat restaurace v obchodních centech nad 5000m²?
Mohu si ve výdejním okénku koupit pivo do PET lahve?