Přejít k hlavnímu obsahu

SlužbyOd bude platit:

V provozovně může být přítomno tolik zákazníků, aby platilo, 1 zákazník na 10 m² prodejní plochy. V případě provozovny s plochou menší než 10 m² se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu ZTP, v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka.

Zrušen je zákaz propagačních aktivit, u nichž je přítomna osoba zajišťující jejich průběh.

V provozovnách holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb a tetovacích salonech je zrušeno nařízení, že osoba poskytující službu ji v jeden čas poskytuje vždy jen jednomu zákazníkovi a je zrušena povinnost vést evidenci zákazníků.

Pravidla a doporučení

Je zrušen zákaz poskytování služeb v provozovnách. 

Otevírací doba již není omezena. Otevřeno mohou mít i v neděli a svátky (s výjimkou velkých státních svátků, platí zákaz ze zákona).

V prodejnách jsou zakázány propagační aktivity, u nichž je přítomna osoba zajišťující jejich průběh.

Hygienická pravidla

Provozovny služeb musí dodržovat stejná provozní a hygienická opatření jako maloobchodní prodejny.

 • pouze 1 zákazníka na 15 m² prodejní plochy, v případě provozovny s plochou menší než 15 m² se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu ZTP, v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,
 • že se zákazníci zdržují v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m od sebe, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
 • řízení front, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (2 m),
 • že zákazník, který je držitelem průkazu ZTP, má právo přednostního nákupu, nemusí tedy čekat ve frontách,
 • umístění dezinfekce u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven,
 • informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory
 • maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu
 • v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu

Prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady a plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači. Do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.

Pravidla pro služby péče o tělo

Kromě výše uvedených, obecných hygienických pravidel, platí v provozovnách holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb a tetovacích salonech navíc tato hygienická pravidla: 

 • osoba poskytující službu ji v jeden čas poskytuje vždy jen jednomu zákazníkovi,
 • mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví), je vzdálenost alespoň 2 metry,
 • provozovatel vede evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického šetření. Evidence musí zahrnovat jméno a příjmení, kontaktní údaj (nejlépe telefonní číslo), čas poskytnutí služby (od kdy, do kdy) a informace, který zaměstnanec poskytoval služby tomuto zákazníkovi; tuto evidenci má uchovávat po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby.
 • zákazník (toto neplatí pro děti do 6 let) nemá příznaky onemocněni covid-19 a při vstupu do provozovny prokáže, že splňuje alespoň jednu z podmínek, které jsou popsané v ŽS Systém O-N-T: Očkování – prodělaná Nemoc – Test
 • provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní vstup do provozovny. Pokud vyjde zákazníkovi při samotestu na místě pozitivní výsledek, musí neprodleně opustit provozovnu.

Jak se v provozovnách chovat a co musíte dodržovat jako zákazník se dozvíte v Nakupování.


Související opatření

Časté dotazy k tomuto tématu

Mohu využít donáškovou službu nebo kurýra?
Jsou otevřené čistírny?
Mohou využít služby čalounictví?
Mohu si nechat opravit střechu?
Může ke mně domů přijít opravář ledničky nebo kotle?
Mohu se objednat ke kadeřnici nebo na manikúru?
Mohu se objednat na kosmetiku?
Mohu se objednat na masáž nebo k soukromému fyzioterapeutovi?
Mohu využít služby advokáta?
Mohou fungovat směnárny.
Mohou fungovat STK?
Zůstávají v provozu taxislužby?