supervisor_accountSlužbyOd 1. března budou muset provozovnu zavřít: prádelny a čistírny, realitní kanceláře, daňové či účetní poradenství, provozovatelé stavebních, geologických apod. prací, zeměměřiči, kamenictví, salóny pro psy a kočky i dětské jesličky. Myčky aut budou moci fungovat pouze bez obsluhy.

Provozovny, ve kterých se realizují psychodiagnostická vyšetření (viz níže) budou moci mít nadále otevřeno, ovšem za podmínky, že bude služba poskytována tak, aby se ve stejný čas setkával jen jeden poskytovatel s jedním zákazníkem.

Provozovny, které budou smět mít otevřeno po 1. březnu, musí nadále dodržovat všechny hygienická opatření.

NYNÍ STÁLE PLATÍ:

Provozování služeb v provozovnách je obecně zakázáno.

Výjimku mají pouze:

 • dětské jesličky- respektive provozovny zajišťující péči o dítě do tří let věku v denním režimu (od 23. 1. 2021),
 • vozidla taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob (od 19. 1. 2021),
 • provozovny, v nichž jsou realizována psychodiagnostická vyšetření, která jsou nedílnou součástí výběrových řízení a dle právních předpisů nezbytnou podmínkou pro výkon určité činnosti (od 9. 2. 2021)
 • prádelny a čistírny,
 • servisy a opravny silničních vozidel
 • poskytovatelé odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
 • pokladny pro prodej jízdenek, 
 • provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
 • servisy výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 • provozovny realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
 • zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost
 • provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
 • provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
 • myčky automobilů,
 • sběrny a výkupy surovin a kompostáren,
 • provozovny zabývající se zpracováním kamene (např. výroba pomníků, náhrobních kamenů a jejich instalace),
 • provozovny poskytující službu úpravy a stříhání psů a koček,
 • provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem.

Zvláštní výjimku mají vozidla taxislužby a jiné individuální smluvní přepravy osob, jakožto "pojízdné provozovny", ty mohou fungovat i mezi 21:00 a 4:59 a rovněž o státních svátcích. Mohou tedy moct fungovat nepřetržitě, jako např. již nyní lékárny.

Zavřeno musí mít:

 • bazény, sauny, brouzdaliště, wellness zařízení, solária či solné jeskyně (pokud nejsou jejich služby poskytovány v rámci zdravotní péče)
 • kasina, herny a sázkové kanceláře
 • fitness centra
 • kadeřnictví, manikúra
 • a další služby neuvedené ve výjimkách.

Obecný zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona.

Pokud provozovna běžně poskytuje víc druhů služeb, z nichž alespoň jedna je nyní dle výjimek povolena, může být provozovna otevřena. Poskytovat v provozovně smí ale provozovatel pouze službu povolenou dle výjimek. Do části provozovny, kde je poskytována zakázaná služba, nemůže veřejnosti umožnit přístup.

Pravidla a doporučení

Některé služby (např. kadeřníka) si lze objednat domů, neboť zákaz se vztahuje jen na poskytování služeb v provozovně. Vzhledem k tomu, že je riziko nákazy nyní velké, služby v domácnosti poskytujte, prosím, jen výjimečně, v nezbytně nutných případech. Doporučuje se také mít nasazený respirátor FFP2, nebo KN95- a to poskytovatel služby i klient.

Provozovny služeb, které mohou mít dle výjimek otevřeno, musí dodržovat provozní a hygienická opatření:

 • provozovny mohou být otevřené od 5:00 do 20:59,
 • uvnitř provozovny nesmí být více než 1 zákazník na 15 m² prodejní plochy *) a doprovázet ho může dítě mladší 6 let. Pokud je provozovna menší než 15 m² může jít spolu s 1 zákazníkem dovnitř dítě mladší 15 let, nebo držitel průkazu osoby se zdravotním postižením,
 • hlídá, aby zákazníci dodržovali rozestupy 2 m, nejde-li o osoby ze společné domácnosti. A pokud se tak neděje, upozorní je na to,
 • umístí značky vyobrazující 2 m vzdálenost, aby lidé mohly dodržovat rozestupy při čekání ve frontách
 • zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,
 • umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky), aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky. Dezinfekce by neměla dojít, aby mohli být předměty dezinfikovány pravidelně.
 • zajistí informování zákazníků o těchto hygienických a provozních pravidlech. Využít k tomu může informační plakáty, popřípadě např. reproduktory v provozovně,
 • zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
 • jsou zakázány propagační aktivity, které musí na místě provozovat lidská síla 
 • v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu,

*) prodejní plochou se rozumí celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači. Nezahrnují se do ní kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.

Pokud nějakou ze služeb využíváte, dodržujte hygienická pravidla. Mějte nasazenou roušku, dodržujte rozestupy a pravidelnou dezinfekci či mytí rukou, ideálně plaťte bezhotovostně. Buďte, prosím, zodpovědní. Ochráníte tím sebe i ostatní.


Související opatření


Časté dotazy k tomuto tématu

Mohu využít donáškovou službu nebo kurýra?
Jsou otevřené čistírny?
Mohou využít služby čalounictví?
Mohu si nechat opravit střechu?
Může ke mně domů přijít opravář ledničky nebo kotle?
Mohu se objednat ke kadeřnici nebo na manikúru?
Mohu se objednat na kosmetiku?
Mohu se objednat na masáž nebo k soukromému fyzioterapeutovi?
Mohu využít služby advokáta?
Mohou fungovat směnárny.
Mohou fungovat STK?
Zůstávají v provozu taxislužby?