hotelUbytováníPravidla a doporučení

Provoz hotelů a ostatních ubytovacích zařízení je nyní omezen. Ubytovací služby lze poskytovat jen za účelem služebních pobytů (služební cesty), osobám, které mají nařízenou pracovní povinnost, karanténu nebo izolaci, a cizincům po dobu, než opustí ČR, a cizincům, kteří mají na území ČR pracovní povolení.

Soukromé a rekreační pobyty nyní v hotelu realizovat nelze.

Pokud jsou ubytovací zařízení v provozu, je nutné mít ve všech společných prostorách roušku. Při ubytování dodržujte zvýšená hygienická pravidla a, pokud je to možné, zdržujte se převážně v hotelovém pokoji.

Provozovatelé hotelů musí provádět pravidelnou dezinfekci všech prostor (zejména klik, chodeb, zábradlí, výtahů, toalet apod.). Rovněž je důležité věnovat zvýšenou péči úklidu pokojů a nakládání s ručníky a lůžkovinami. Tím se výrazně sníží riziko nákazy (jak pro ubytované, tak zaměstnance). A o to dříve se budeme moci navrátit do hotelů ve volnějším provozu.

Restaurace v ubytovacích zařízeních mají výjimku z obecného zákazu přítomnosti veřejnosti v restauraci, pokud poskytují stravování pro ubytované hosty. Mohou být otevřené od 5:00 do 22:59.


Související opatření


Související odkazy a zdroje