Přejít k hlavnímu obsahu

Hudební, taneční, herní kluby, diskotéky, herny a kasinaOd 1.11. bude platit povinnost kontroly splnění jedné z podmínek O-N-T zákazníka ze strany poskytovatele služeb, restaurací, diskoték atp. Bez prokázání této skutečnosti nesmí být zákazníkovi poskytnuta službav případě restaurací nesmí být obsloužen. Výjimka platí pro děti mladší 12 let, dále v případě poskytování jídel s sebou nebo stravování ve foodcourtech obchodních center (povinnost O-N-T platí, provozovatel však nemusí kontrolovat).

Kontrola bude probíhat pomocí aplikace čTečka.

Hudební, taneční, herní kluby a podobné společenské kluby, diskotéky, herny a kasina mohou mít otevřeno za následujících podmínek:

 1. Zákazník starší 6ti let může vstoupit pokud nemá žádné příznaky onemocnění covid-19 a splňuje jednu z podmínek, které jsou popsané v ŽS Systém O-N-T: Očkování – prodělaná Nemoc – Test.
 2. Je nutné mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95), při konzumaci jídla a pití je možné ho odložit.
 3. Mezi hosty musí být odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu.
 4. U jednoho stolu mohou sedět nejvýše 6 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti. Pokud má stůl 10 a více míst, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše po 6 zákaznících (kromě osob s jedné domácnosti) je rozestup alespoň 1,5 metru.
 5. Provozovatel nesmí připustit ve vnitřních prostorech více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky.
 6. Provozovatel musí aktivně bránit tomu, aby se lidé shromažďovali ve vzdálenosti menší než 1,5 metru. To platí i pro čekací zónu provozovny.
 7. Při vstupu i v provozovně musí být pro zákazníky zajištěna možnost si vydezinfikovat ruce.
 8. Provozovatel musí zajistit, aby se povrch stolů a madla židlí dezinfikovali po každém zákazníkovi a dezinfekci dotykových ploch.
 9. Ve vnitřním prostoru provozovny je nutné zajistit maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu. V případě vzduchotechniky nebo rekuperace (bez recirkulace vzduchu) zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího.
 10. V provozovnách smí být živá hudba za podmínky dodržení minimálně 2 m vzdálenosti zákazníků
  od místa určeného pro vystupující. Tanec je povolen osobám, které mají dokončené očkování, potvrzení o prodělané nemoci, nebo negativní test starý max. 24 hodin před vstupem. Výjimku mají oslavy svatby, uzavření registrovaného partnerství a hostiny po pohřbu. Poskytovat wifi připojení pro veřejnost zakázáno není.
 11. Provozovatel musí zajistit, že budou zákazníci u vstupu informování o výše popsaných
  pravidlech vstupu (očkování/test/prodělané onemocnění).