Přejít k hlavnímu obsahu

MaloobchodOd 1.11. bude platit povinnost kontroly splnění jedné z podmínek O-N-T zákazníka ze strany poskytovatele služeb, restaurací, diskoték atp. Bez prokázání této skutečnosti nesmí být zákazníkovi poskytnuta službav případě restaurací nesmí být obsloužen. Výjimka platí pro děti mladší 12 let, dále v případě poskytování jídel s sebou nebo stravování ve foodcourtech obchodních center (povinnost O-N-T platí, provozovatel však nemusí kontrolovat).

Je zrušen zákaz maloobchodního prodeje. V prodejnách platí hygienická pravidla, která jsou popsána níže.

Otevírací doba

Prodejny ani jejich výdejní okénka nemají omezenou otevírací dobu. Otevřeno mohou mít o nedělí i svátcích (s výjimkou velkých státních svátků, kde zavření obchodů nařizuje zákon).

Hygienická pravidla

V prodejnách provozovatel zajistí:

  • pouze 1 zákazníka na 10 m² prodejní plochy, v případě provozovny s plochou menší než 10 m² se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu ZTP, v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,
  • že se zákazníci zdržují v kratších vzdálenostech, než je 1,5 m od sebe, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
  • řízení front, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (1,5 m),
  • že zákazník, který je držitelem průkazu ZTP, má právo přednostního nákupu, nemusí tedy čekat ve frontách,
  • umístění dezinfekce u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven,
  • informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory
  • maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu
  • v případě vzduchotechniky nebo rekuperace (bez recirkulace vzduchu) zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího
  • v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu

Prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady a plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači. Do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.

 

Jak se v prodejnách chovat a co musíte dodržovat jako zákazník se dozvíte v Nakupování.

Časté dotazy k tomuto tématu

Mohu platit hotově?
Co je prodejní plocha a jak se počítá plocha obchodního centra?
Jak mám jít na nákup, když mám koronavirus?
Jaká hygienická pravidla musím v obchodě dodržovat?
Musím nakupovat v rukavicích?
Musím evidovat tržby v EET?