Přejít k hlavnímu obsahu

Restaurace, bary, kavárnyPravidla a doporučení

Mohou být otevřena všechna stravovací zařízení, mohou mít otevřeno za splnění níže popsaných podmínek pro provoz stravovacích zařízení.

Ve vnitřních i vnějších prostorech provozovny je nutné mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95), odložit jej můžete, pokud sedíte.  

PRAVIDLA PRO PROVOZ STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

  • Mezi hosty musí být odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu.
  • U jednoho stolu může sedět nejvýše 6 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti. Pokud má stůl 10 a více míst k sezení, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše po 6 zákaznících (kromě osob s jedné domácnosti) je rozestup alespoň 1,5 metru.
  • Provozovatel nesmí připustit ve vnitřních prostorech více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky.
  • Provozovatel musí aktivně bránit tomu, aby se lidé shromažďovali ve vzdálenosti menší než 1,5 metru. To platí i pro čekací zónu provozovny.
  • Při vstupu do vnitřní i venkovní části provozovny musí být pro zákazníky zajištěna možnost si vydezinfikovat ruce.
  • Provozovatel musí zajistit, aby se povrch stolů a madla židlí dezinfikovali po každém zákazníkovi a aby se pravidelně dezinfikovaly dotykové plochy.
  • V restauracích smí být živá hudba za podmínky dodržení minimálně 2 m vzdálenosti zákazníků od místa určeného pro vystupující. Poskytovat wifi připojení pro veřejnost zakázáno není.
  • Ve vnitřním prostoru provozovny je nutné zajistit maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu.V případě vzduchotechniky nebo rekuperace (bez recirkulace vzduchu) zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího
  • Provozovatel musí zajistit, že budou zákazníci u vstupu informování o níže popsaných pravidlech a provést kontrolu O-N-(T).
  • Zákazník (toto neplatí pro děti do 12 let) může vstoupit na zahrádku i do vnitřních prostor stravovacího zařízení pokud nemá příznaky onemocnění covid-19 a může při kontrole provozovatele pomocí aplikace čTečka prokázat, že splňuje alespoň jednu z podmínek, které jsou popsané v ŽS Systém O-N-(T): Očkování – prodělaná Nemoc – (Test). Prokazovat se lze pouze certifikátem o očkování, potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 ne starším než 180 dní. PCR testy jsou uznávány pouze ve výjimečných případech. V opačném případě mu nebude umožněn vstup či nebude obsloužen. Tyto podmínky se nevztahují na stravovací služby, které nejsou pro veřejnost a na jídla s sebou.

Více podrobností ke kontrole O-N-(T) v gastronomických zařízení naleznete v životní situaci: Nejčastější otázky k provozu služeb.

OBECNÁ HYGIENICKÁ PRAVIDLA

Pokud si půjdete koupit jídlo s sebou či z výdejního okénka, mějte po celou dobu respirátor, či jinou ochranu dýchacích cest s účinností alespoň 94%, vždy však musí být ochrana bez výdechového ventilu. Dodržujte min. 1,5 m rozestupy od ostatních zákazníků i zaměstnanců restaurace, používejte desinfekci a upřednostňujte platbu kartou.

Časté dotazy k tomuto tématu

Mohu pít alkohol v restauraci či baru?