Přejít k hlavnímu obsahu

Restaurace, bary, kavárnyOd 1.11. bude platit povinnost kontroly splnění jedné z podmínek O-N-T zákazníka ze strany poskytovatele služeb, restaurací, diskoték atp. Bez prokázání této skutečnosti nesmí být zákazníkovi poskytnuta služba v případě restaurací nesmí být obsloužen. Výjimka platí pro děti mladší 12 let, dále v případě poskytování jídel s sebou nebo stravování ve foodcourtech obchodních center (povinnost O-N-T platí, provozovatel však nemusí kontrolovat).

Kontrola bude probíhat pomocí aplikace čTečka.

Pravidla a doporučení

Mohou být otevřena všechna stravovací zařízení za níže popsaných podmínek pro provoz stravovacích zařízení.

Neplatí již žádné omezení otevírací doby. Ve vnitřních i vnějších prostorech provozovny je nutné mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95), při konzumaci jídla a pití je možné ho odložit.

PRAVIDLA PRO PROVOZ STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

  • Mezi hosty musí být odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu.
  • U jednoho stolu mohou sedět nejvýše 6 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti. Pokud má stůl 10 a více míst k sezení, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše po 6 zákaznících (kromě osob s jedné domácnosti) je rozestup alespoň 1,5 metru.
  • Provozovatel nesmí připustit ve vnitřních prostorech více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky.
  • Provozovatel musí aktivně bránit tomu, aby se lidé shromažďovali ve vzdálenosti menší než 1,5 metru. To platí i pro čekací zónu provozovny.
  • Při vstupu do vnitřní i venkovní části provozovny musí být pro zákazníky zajištěna možnost si vydezinfikovat ruce.
  • Provozovatel musí zajistit, aby se povrch stolů a madla židlí dezinfikovali po každém zákazníkovi a aby se pravidelně dezinfikovaly dotykové plochy.
  • V restauracích smí být živá hudba za podmínky dodržení minimálně 2 m vzdálenosti zákazníků od místa určeného pro vystupující. Tanec je povolen osobám, které mají dokončené očkování, potvrzení o prodělané nemoci nebo test starý max. 24 hodin před vstupem. Výjimku mají oslavy svatby, uzavření registrovaného partnerství a hostiny po pohřbu. Poskytovat wifi připojení pro veřejnost zakázáno není.
  • Ve vnitřním prostoru provozovny je nutné zajistit maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu.V případě vzduchotechniky nebo rekuperace (bez recirkulace vzduchu) zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího
  • Provozovatel musí zajistit, že budou zákazníci u vstupu informování o níže popsaných pravidlech vstupu (očkování/prodělané onemocnění/test).
  • Zákazník (toto neplatí pro děti do 6 let) může vstoupit na zahrádku i do vnitřních prostor stravovacího zařízení pokud nemá příznaky onemocnění covid-19 a může při případné kontrole hygieniky nebo policisty prokázat, že splňuje alespoň jednu z podmínek, které jsou popsané v ŽS Systém O-N-T: Očkování – prodělaná Nemoc – Test. Tyto podmínky se nevztahují na stravovací služby, které nejsou pro veřejnost.

OBECNÁ HYGIENICKÁ PRAVIDLA

Pokud si půjdete koupit jídlo s sebou či z výdejního okénka, mějte po celou dobu chirurgickou roušku, respirátor, či jinou ochranu dýchacích cest s účinností alespoň 94%, vždy však musí být ochrana bez výdechového ventilu. Dodržujte min. 1,5 m rozestupy od ostatních zákazníků i zaměstnanců restaurace, používejte desinfekci a upřednostňujte platbu kartou.

Časté dotazy k tomuto tématu

Jaké podmínky musí dodržovat restaurace, které mohou mít dle výjimek otevřeno?