Přejít k hlavnímu obsahu

SlužbyOd 1.11. bude platit povinnost kontroly splnění jedné z podmínek O-N-T zákazníka ze strany poskytovatele služeb, restaurací, diskoték atp. Bez prokázání této skutečnosti nesmí být zákazníkovi poskytnuta službav případě restaurací nesmí být obsloužen. Výjimka platí pro děti mladší 12 let, dále v případě poskytování jídel s sebou nebo stravování ve foodcourtech obchodních center (povinnost O-N-T platí, provozovatel však nemusí kontrolovat).

Kontrola bude probíhat pomocí aplikace čTečka.

Pravidla a doporučení

Je zrušen zákaz poskytování služeb v provozovnách. 

Otevírací doba již není omezena. Otevřeno mohou mít i v neděli a svátky (s výjimkou velkých státních svátků, platí zákaz ze zákona).

Hygienická pravidla

Provozovny služeb musí dodržovat stejná provozní a hygienická opatření jako maloobchodní prodejny.

 • pouze 1 zákazníka na 10 m² prodejní plochy, v případě provozovny s plochou menší než 10 m² se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu ZTP, v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,
 • že se zákazníci zdržují v kratších vzdálenostech, než je 1,5 m od sebe, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
 • řízení front, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (1,5 m),
 • že zákazník, který je držitelem průkazu ZTP, má právo přednostního nákupu, nemusí tedy čekat ve frontách,
 • umístění dezinfekce u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven,
 • informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory
 • maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu,
 • v případě vzduchotechniky nebo rekuperace (bez recirkulace vzduchu) zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího,
 • v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu

Prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady a plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači. Do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.

Pravidla pro služby péče o tělo

Kromě výše uvedených, obecných hygienických pravidel, platí v provozovnách holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb a tetovacích salonech navíc tato hygienická pravidla: 

 • mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví), je vzdálenost alespoň 1,5 metru,
 • zákazník (toto neplatí pro děti do 6 let) nemá příznaky onemocněni covid-19 a při vstupu do provozovny prokáže, že splňuje alespoň jednu z podmínek, které jsou popsané v ŽS Systém O-N-T: Očkování – prodělaná Nemoc – Test,
 • provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní vstup do provozovny. 

Jak se v provozovnách chovat a co musíte dodržovat jako zákazník se dozvíte v Nakupování.


Související opatření


Související odkazy a zdroje

Časté dotazy k tomuto tématu

Mohu využít donáškovou službu nebo kurýra?
Mohu si nechat opravit střechu?
Může ke mně domů přijít opravář ledničky nebo kotle?
Mohu se objednat ke kadeřnici nebo na manikúru?