Přejít k hlavnímu obsahu

Veletrhy a hospodářské výstavyVeletrhy a hospodářské výstavy s přítomností veřejnosti se mohou konat ve všech krajích.

Jsou povoleny skupinové prohlídky s následujícími podmínkami:

  • Nikdo ze skupiny nesmí mít žádné příznaky onemocnění covid-19.
  • Skupina může mít max. 20 osob včetně průvodce.
  • Pokud každý účastník skupinové prohlídky (s výjimkou dětí do 6 let) před zahájením prohlídky prokáže, že splňuje jednu z podmínek, které jsou popsané v ŽS Systém O-N-T: Očkování – prodělaná Nemoc – Test, není již omezen počet účastníků této prohlídky. 
  • Ten, kdo prohlídku organizuje musí splnění těchto podmínek kontrolovat a pokud někdo podmínky nesplní, nebo mu při samotestu u vstupu vyjde pozitivní výsledek, nesmí mu umožnit účast.

Návštěvníci musejí mezi sebou dodržovat 1,5 metrové rozestupy, pokud se nejedná o osoby ze společné domácnosti. Provozovatel musí zajistit, aby nebylo přítomno více návštěvníků než 1 osoba na 10 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti.


Související opatření