Přejít k hlavnímu obsahu

CertifikátyNovinky:

Certifikát o prodělaném onemocnění je již generovaný také na základě pozitivního antigenního testu, pokud byl provedený zdravotníkem na základě příznaků onemocnění covid-19.

 

Certifikáty se vydávají:

 1. O očkování
 2. O negativním výsledku testu
 3. O prodělaném onemocnění
 4. O kontraindikaci k očkování

Od ukončení pravidla ON(T) slouží certifikáty pro případ potřeby, např. pro vycestování. Konkrétní detail pravidel vstupu do jednotlivých zemí najdete v Rozcestníku Ministerstva zahraničních věcí.

Na certifikátu bude uvedeno vaše jméno, příjmení, datum narození. Certifikátem (ať už v papírové podobě, nebo staženým v telefonu, tabletu či aplikaci Tečka) se budete prokazovat při vstupu do provozoven, na hranicích, případné kontrole apod.

Certifikáty se od 1. 6. 2021 vydávají ve formě, která je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU 2021/953) a říká se jim „Digitální certifikát EU COVID“. Pokud se v textech setkáte s pojmy Covid Pas (CovidPas), Digital Green Certificate a Zelený číselný certifikát jde o to samé, jako certifikáty vydávané po 1. 6. 2021. Ty už splňují náležitosti, které na ně klade EU, certifikáty vydané před 1.6. 2021 již nejsou platné. Jak si stánhout platný certifikát se dozvíte níže.

Vzor Formát certifikátu od 1. 6.
Webové stránky certifikátu: Digitální certifikát EU COVID | Evropská komise (europa.eu)

1. Certifikát o prodělaném onemocnění

Podle nařízení EU nesmí být starší více než 180 dnů od prvního pozitivního PCR testu, nebo od testu antigenního, provedeného zdravotním pracovníkem, pokud má testovaná osoba příznaky. Tento certifikát se vygeneruje 10 dní od odběru pozitivního testu. Odpočet 10 dnů od provedení testu je na hodiny a jde tak o 10 x 24 hod. od odběru. Dostupné jsou tedy certifikáty o prodělaném onemocnění v rozsahu 10. až 180. den.

Certifikát není generovaný na základě antigenního testu, pokud testovaná osoba nemá příznaky covidu-19.

2. Certifikát o výsledku negativního testu dvou typů

 • Certifikát o výsledku antigenního testu,
 • Certifikát o výsledku PCR testu.

Především u certifikátu o negativním PCR testu může docházet ke zpoždění jeho generování, a to především z důvodu možných časových prodlev při zápisu výsledku testu ze strany laboratoře. Navíc samotné vyhodnocení testu ze strany laboratoře trvá většinou v řádu více hodin. Pokud tedy na portálu certifikát o provedeném testu nenajdete, doporučujeme se obrátit na laboratoř, která váš test vyhodnocovala, s dotazem, zda výsledek řádně odeslala do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN). Zápis do ISIN nemusí proběhnout ve stejnou dobu jako zaslání SMS s výsledkem testu.

3. Certifikát o provedeném očkování

Dostupné jsou certifikáty jak po první, tak po druhé dávce a dále po posilovacích dávkách. Za platný (při kontrole přes QR kód bude svítit zeleně) je certifikát považovaný 14 dnů po dávce Janssenu, nebo po druhé dávce u dvoudávkových vakcín. Certifikát k posilovací (třetí) dávce je platný (zelený) ihned. V případě, že jste absolvovali druhou dávku, automaticky je již vidět pouze certifikát po druhé dávce.

21. prosince 2021 upravila Evropská komise dodatkem k Nařízení Evropského parlamentu a rady (Digitální certifikát EU COVID: Komise přijala závaznou devítiměsíční dobu uznávání certifikátů) dobu platnosti očkovacího certifikátu po základním očkovacím schématu. Platný bude 270 dnů od druhé dávky (u vakcíny Janssen první). Certifikát o posilovací dávce nemá omezenou platnost. Platnost certifikátů si ověřte v jednotlivých zahraničních státech na stránkách MZV, ne všechny státy se řídí tímto dokumentem.

4. Certifikát o kontraindikacích

Tento certifikát se v tuto chvíli (od zrušení pravidel O-T-N) neuplatňuje. Tento certifikát nebývá uznávaný v zahraničních státech.

Generuje se pouze osobám, kterým ošetřující lékař zapsal do ISIN informaci o tom, že se kvůli možným zdravotním komplikacím (z pravidla je osoba alergická na nějakou ze složek vakcín) nemlže nechat očkovat proti covidu-19. Tímto certifikátem se nelze prokazovat samostatně, důležitý je v kombinaci s certifikátem o PCR testu. Pokud ale nebude mít osoba v ISIN záznam o kontraindikaci (v Tečce se zobrazuje jako certifikát) nebude jí kontraindikace uznána a certifikát o negativním PCR testu bude uznávaný pouze na úrovni osob bez kontraindikací. 

Jak získat certifikát?

Všechny typy certifikátů získáte po jejich vystavení zde: - Portál očkování (uzis.cz), nebo přímo z aplikace Tečka (https://covid.gov.cz/situace/registrace-na-ockovani/validacni-aplikace-ctecka-tecka).

Certifikáty vydané před 1.6.2021 již nejsou platné. Místo nich si stáhněte nový certifikát z ocko.uzis.cz. Díky napojení na ISIN (Informační portál infekčních nemocí) se tam objeví automaticky, jakmile se pro vás některý z certifikátů stane relevantní.

Do očkovacího portálu ocko.uzis.cz se můžete přihlásit:

 1. zadáním čísla občanského průkazu a rodného čísla, následně přichází na zadané číslo autentizační SMS a po zadání do portálu se zobrazí certifikát. Podmínkou je při vakcinaci, respektive v žádance, uvést mobilní telefon. Pokud jednorázový kód neobdržíte nebo potřebujete změnit váš zaznamenaný mobilní telefon či e-mail, můžete se obrátit na bezplatnou linku 1221
 2. přes Identitu občana (např. NIA, MojeID, BankID, OP s čipem apod.), přičemž ověření přes bankovní identitu je možné pouze pro osoby, které jsou ověřeny přes registr obyvatel (ROB)
 3. pomocí telefonního čísla, emailu a datumu narození. To je ideální varianta pro cizince a děti bez Občanského průkazu. Zde pozor na to, abyste při každé návštěvě očkovacího či odběrového místa udávali stejné údaje. 

Jak dlouho trvá vystavení certifikátu

Certifikáty očkování (první i druhá dávka) jsou obvykle vystaveny do několika minut po provedení očkování, resp. po provedení záznamu o očkování do systému ISIN OČKO na očkovacím místě. Zeleně se ale rozsvítí až 14 dní od první dávky vakcíny Janssen, nebo od druhé dávky u dvoudávkových vakcín.
Ihned svítí zeleně certifikáty k posilovacím dávkám.

Certifikát o provedeném antigenním testu je vystaven nejpozději tentýž den (den odběru).

Certifikát o provedeném PCR testu je vystaven až po provedení vyšetření v laboratoři a doručení výsledku do centrálních systémů. Vyšetření v laboratoři může trvat až 48 hodin od odběru. Není garantováno, že SMS s výsledkem, zasílaná přímo laboratoří, odchází ve stejný moment, jako výsledky do centrálního systému. Po obdržení SMS s výsledkem může vystavení certifikátu trvat ještě několik hodin (až půl dne).

Certifikát o prodělané nemoci je dostupný 10. den po pozitivním testu (ode dne odběru).

Co když certifikát nejde stáhnout nebo se nemůžu na ocko.uzis.cz přihlásit?

Nejčastějším důvodem jsou chybně zadané údaje – překlep ve jménu, velká a malá písmena, máte více emailů, interpunkce apod. Pamatujte, že certifikát najdete pod těmi údaji, které jste při registraci (nebo na místě) zadali.

Častý problém je to např. u dětí (dítě jde na test v doprovodu jednoho rodiče, který tam dá jedeno ze svých tel. čísel, ale certifikát chce stáhnout druhý rodič přes svoje tel. číslo apod.). U cizinců může jít např. o pořadí jmen.

V případě, že se nemůžete přihlásit nebo certifikát nemůžete na portálu najít, kontaktujte telefonickou podporu 1221. Seznam kontaktních telefonických linek 

Jak se certifikátem prokázat?

Prokázání se certifikátem je možné v různých formách:

 • Vytištěný certifikát na papíře s čitelným QR kódem
 • Certifikát v aplikaci Tečka
 • Stáhnutý certifikát z - Portál očkování (uzis.cz) v elektronické podobě
 • Uložený obrázek QR kódu z certifikátu na mobilním zařízení

 

Nejsnadnějším způsobem, jak se prokazovat certifikátem jsou aplikace Tečka a čTečka. Aplikace čTečka, která slouží ke skenování QR kódu z certifikátu, dokáže rozpoznat zda je QR kód na certifikátu (stažený v Tečce, nebo třeba vytištěný na papíře) skutečně pravý, nepadělaný. Podrobné průvodce k aplikacím najdete na ockodoc.cz.

Kompletní návod včetně náhledů, formát certifikátu a nejčastější otázky k aplikacím Tečka a čTečka najdete v manuálu platném od 1. 6. 2021. 

Pokud se vám nedaří certifikát stáhnout (nejčastěji je to kvůli chybně zadaným údajům- překlep ve jménu, velká malá písmena, máte více emailů, interpunkce apod.), můžete se obrátit telefonicky na linku 1221. Čas si ušetříte, když budete na očkovacím, či odběrovém místě kontrolovat údaje, jaké na místě do ISIN zadávají a zapamatujete si je. 

 

 


Mohlo by vás ještě zajímat

Chystáte se vycestovat do jiného státu EU a nasbírat nové pracovní zkušenosti? Nezapomeňte na Gov.cz před odjezdem zjistit, co musíte udělat se svým zdravotním pojištěním. 

Časté dotazy k tomuto tématu

Jakým způsobem funguje generování údajů do certifikátu u cizinců, u kterých se nenačítají údaje z ROB?
Moje kontaktní údaje se změnily. Mohu je sám upravit?
Kdy a jak si mohu certifikát sám zobrazit a vytisknout?
Jakým způsobem bude probíhat ověření platnosti certifikátů?
Certifikát se mi nedaří přes portál ocko.uzis.cz získat. Co mám dělat?
Nedaří se mi přihlásit do ocko.uzis.cz, některý z certifikátů chybí. Co mám dělat?