Přejít k hlavnímu obsahu

Jak se nechat naočkovat?Očkování bude zcela dobrovolné a registrace na něj bude probíhat přes Centrální rezervační systém (CRS). Ten bude spuštěn 15. 1. 2021 pro osoby nad 80 let a 18. 1. 2021 bude CRS zpřístupněn zdravotníků spadající do skupiny z fáze IA. Registrace bude probíhat postupně, dle prioritizace 

Průběh očkování bude následující:

1. Vyplnění registračního formuláře - občan na portále. 

2. Určení kategorizace/priority dle vyplněného formuláře - portál.

3. Případné vynucení kontroly/doporučení praktického lékaře.

4. Odeslání záznamu do CRS - portál.

5. Notifikace občana o přijetí registrace a předpokládaném termínu - CRS.

6. Kalkulace kapacit a určení termínového intervalu očkování - CRS.

7. Rekalkulace zdrojů a požadavků (vytváření seznamů pro jednotlivé termínové bloky).

8. Notifikace občana o nutnosti rezervace termínu (přístupový kód pro CRS).

9. Rezervace termínu - občan v CRS.

10. Zaslání seznamu registrací na OČM - CRS

11. Založení/vyplnění e-Žádanky.

12. očkování v termínu - OČM

a. Kontrola příchozího (dotazování, kontrola ISINu, …)

b. vlastní očkování.

13. Záznam o očkování do ISIN - OČM.

Systém je navržen tak, aby registraci a rezervaci seniorů (která vyžadují znalost práce s internetem) mohli provádět rodinní příslušníci, sociální pracovníci i pracovníci linky podpory 1221.