Přejít k hlavnímu obsahu

Očkování dětí a mladistvýchOčkování dětí a mladistvých do 16 let může být na očkovacím místě provedeno pouze v doprovodu zákonného zástupce, který:

 • udělí na očkovacím místě informovaný souhlas s očkováním (souhlas může být udělen ústně, avšak očkovací místo si ho může vyžádat i v písemné formě),
 • vyplní na očkovacím místě anamnestický dotazník (5–⁠⁠11 let a 12–⁠15 let).
 • předloží:
  • průkaz pojištěnce nezletilého
  • svůj občanský průkaz (případně doklad prokazující, že jde o zákonného zástupce nezletilého, například rodný list nezletilého)
  • případně občanský průkaz nezletilého staršího 15 let

Mladiství ve věku 16–17 let se na očkovací místo mohou dostavit bez doprovodu zákonného zástupce. Informovaný souhlas s očkováním a anamnestický dotazník mohou vyplnit a podepsat sami. S sebou je nutné mít občanský průkaz a průkaz pojištěnce.

Očkování dětí ve věku od 6 měsíců do 4 let

 • Děti ve věku od 6 měsíců do 4 let se v ČR mohou nechat očkovat nižší dávkou vakcíny Comirnaty 3 mikrogramy (Pfizer/BioNTech).
 • Tato vakcína je v základním schématu třídávková.
 • Na očkování se lze objednat u dětského praktického lékaře nebo na vybraných OČM, která tuto službu poskytují. Na očkování dětí v této věkové kategorii se nelze registrovat přes Centrální rezervační systém.
 • Podání posilovací dávky pro děti ve věku od 6 měsíců do 4 let zatím není umožněno.
 • Další informace k očkování dětí ve věku od 6 měsíců do 4 let jsou dostupné v souhrnu údajů o přípravku na webových stránkách Evropské lékové agentury (Příbalové informace Comirnaty (europa.eu)) a dále na stránkách SÚKL (EMA doporučila schválení mRNA vakcín proti covid-19 pro děti od 6 měsíců (sukl.cz))

Očkování dětí ve věku 5–11 let

 • Děti ve věku 5–11 let jsou očkovány nižší dávkou vakcíny Comirnaty 10 mikrogramů (Pfizer/BioNTech).
  Více o vakcínách
 • První posilovací dávka může být podána u dětí ve věku od 5 do 11 let intramuskulárně:
  • vakcínou Comirnaty 10 mikrogramů po uplynutí za nejméně 6 měsíců od základního očkování. 
  • adaptovanou vakcínou Comirnaty po uplynutí 3 měsíců od základního očkování. 
 • Druhá a další posilovací dávky mohou být podány dětem ve věku 5–11 let po uplynutí 3 měsíců od předchozí posilovací dávky, a to adaptovanou vakcínou Comirnaty.
 • Dostupná očkovací místa se zobrazí v Přehledu očkovacích míst (uzis.cz) při výběru vakcíny „COMIRNATY/Pfizer junior" či „COMIRNATY/Pfizer BA.4/BA.5“ a zadáním věkové kategorie „Děti 5–15 let“.
 • Očkování je dále možné u pediatrů na základě individuální domluvy.
 • Další informace k očkování dětí 5 až 11 let jsou dostupné v souhrnu údajů o přípravku na webových stránkách Evropské lékové agentury Příbalové informace Comirnaty (europa.eu) a dále na stránkách SÚKL (Důležitá změna registrace vakcíny Comirnaty – podání posilovací dávky u dětí ve věku od 5 do 11 let (sukl.cz)).

Očkování mladistvých ve věku 12–17 let

 • Očkování dětí ve věku 12–17 let probíhá vakcínami Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna) a Nuvaxovid (Novavax)
  Více o vakcínách
 • První posilovací dávku je možné podat dětem starším 12 let, po uplynutí 3 měsíců od základního očkování, a to vakcínami Comirnaty, Spikevax, a adaptovanými vakcínami Comirnaty nebo Spikevax.
 • Druhá a další posilovací dávky mohou být podány osobám starším 12 let, po uplynutí 3 měsíců od předchozí posilovací dávky, a to adaptovanými vakcínami Comirnaty a Spikevax.
 • Přehled očkovacích míst můžete najít na Přehled očkovacích míst (uzis.cz) a vyfiltrovat tlačítkem „Děti (515 let)“ nebo „Osoby ve věku 1617 let“.
 • Další informace k očkování jsou dostupné v souhrnu údajů o přípravku na webových stránkách Evropské lékové agentury Příbalové informace Comirnaty (europa.eu) a Příbalové informace Spikevax (europa.eu)

Registrace na očkování dětí a mladistvých

 • Registrace se provádí prostřednictvím Centrálního rezervačního systému: Centrální rezervační systém (uzis.cz)
 • Registrace je možná pro děti od 5 let. Očkování dětí mladších 5 let probíhá u pediatrů po předchozí domluvě (Registrace prostřednictvím Centrálního registračního systému není možná).
 • Výběr vakcín:
  • Vakcína s označením COMIRNATY/Pfizer junior je pro děti ve věku 5-11 let pro základní očkování a první posilovací dávku.
  • Vakcíny s označením COMIRNATY/Pfizer BA.1, COMIRNATY/Pfizer BA.4/BA.5 a SPIKEVAX/Moderna 1273 jsou adaptované vakcíny (lékové názvy: Comirnaty Original/Omicron BA.1, Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 a Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1.), u kterých Evropská komise schválila použití pro posilovací dávku.

Získání certifikátu o očkování

Certifikát lze stáhnout na ocko.uzis.cz. 

Nejpraktičtější je si stáhnout aplikaci Tečka a certifikát si poté stáhnout skrz ni. V Tečce může mít nezletilý svůj certifikát, na svém mobilu. I zákonný zástupce si může certifikát nezletilého přidat do Tečky ve svém mobilu, kde už má např. svůj vlastní certifikát.

Problémy se stažením certifikátu u nezletilých jsou nejčastěji způsobeny tím, že doprovázející rodič zadá svůj e-mail, ovšem druhý rodič se ho pak snaží stáhnut zase přes svůj e-mail apod. Prosíme, dobře si zapamatujte, jaké údaje při očkování nahlašujete a pomocí těch poté certifikát stahujte. Pokud si přece jen nebudete vědět rady, obraťte se na Linku 1221.