Přejít k hlavnímu obsahu

Očkování dětí a mladistvýchV ČR je již k dispozici nová adaptovaná vakcína Comirnaty Omicron XBB.1.5. ve variantách pro osoby starší 12 let a pro děti (5-11 let), varianta pro děti od 6 měsíců do 4 let bude dostupná v následujících týdnech.

Očkování dětí a mladistvých do 16 let může být na očkovacím místě provedeno pouze v doprovodu zákonného zástupce, který:

 • udělí na očkovacím místě informovaný souhlas s očkováním (souhlas může být udělen ústně, avšak očkovací místo si ho může vyžádat i v písemné formě),
 • vyplní na očkovacím místě anamnestický dotazník (5–⁠⁠11 let a 12–⁠15 let).
 • předloží:
  • průkaz pojištěnce nezletilého
  • svůj občanský průkaz (případně doklad prokazující, že jde o zákonného zástupce nezletilého, například rodný list nezletilého)
  • případně občanský průkaz nezletilého staršího 15 let

Mladiství ve věku 16–17 let se na očkovací místo mohou dostavit bez doprovodu zákonného zástupce. Informovaný souhlas s očkováním a anamnestický dotazník mohou vyplnit a podepsat sami. S sebou je nutné mít občanský průkaz a průkaz pojištěnce.

Očkování dětí ve věku od 6 měsíců do 4 let

 • Děti ve věku od 6 měsíců do 4 let se v ČR mohou nechat očkovat nižší dávkou vakcíny Comirnaty 3 mikrogramy (Pfizer/BioNTech).
 • Tato vakcína je v základním schématu třídávková.
 • Přeočkování dětí ve věku od 6 měsíců do 4 let je možné nejdříve 3 měsíce po poslední dávce vakcíny proti covid-19, a to stejným typem vakcíny - Comirnaty 3 mikrogramy (Pfizer/BioNTech).
 • Na očkování dětí v této věkové kategorii se lze registrovat přes Centrální rezervační systém, dostupná očkovací místa se zobrazí v Přehledu očkovacích míst (uzis.cz) při výběru vakcíny „COMIRNATY/Pfizer mini“.
 • Na očkování se dále lze objednat u dětského praktického lékaře na základě individuální domluvy. V případě, že váš registrující lékař očkování proti onemocnění covid-19 neprovádí, je možné se obrátit na jakéhokoliv jiného dětského praktického lékaře.
 • Další informace k očkování dětí ve věku od 6 měsíců do 4 let jsou dostupné v souhrnu údajů o přípravku na webových stránkách Evropské lékové agentury (Příbalové informace Comirnaty (europa.eu)) a dále na stránkách SÚKL (EMA doporučila schválení mRNA vakcín proti covid-19 pro děti od 6 měsíců (sukl.cz))

Očkování dětí ve věku 5–11 let

 • Děti ve věku 5–11 let jsou očkovány nižší dávkou vakcín COMIRNATY/Pfizer BA.4/BA.5 nebo Comirnaty XBB.1.5 (5-11) od společnosti Pfizer/BioNTech.
 • V obou případech se podává pouze jedna dávka bez ohledu na předchozí stav očkování.
 • Přeočkování je možné nejdříve 3 měsíce po poslední dávce vakcíny proti covid-19, a to vakcínou COMIRNATY/Pfizer BA.4/BA.5 nebo Comirnaty XBB.1.5 (5-11) od společnosti Pfizer/BioNTech.
 • Dostupná očkovací místa se zobrazí v Přehledu očkovacích míst (uzis.cz) zadáním věkové kategorie „Děti 5–15 let“.
 • Na očkování se dále lze objednat u dětského praktického lékaře na základě individuální domluvy. V případě, že váš registrující lékař očkování proti onemocnění covid-19 neprovádí, je možné se obrátit na jakéhokoliv jiného dětského praktického lékaře.
 • Další informace k očkování dětí 5 až 11 let jsou dostupné v souhrnu údajů o přípravku na webových stránkách Evropské lékové agentury Příbalové informace Comirnaty (europa.eu) a dále na stránkách SÚKL (Důležitá změna registrace vakcíny Comirnaty – podání posilovací dávky u dětí ve věku od 5 do 11 let (sukl.cz)).

Očkování mladistvých ve věku 12–17 let

 • Základní očkování dětí ve věku 12–17 let probíhá vakcínami COMIRNATY/Pfizer BA.4/BA.5 nebo Comirnaty Omicron XBB.1.5 od společnosti Pfizer/BioNTech.
 • V obou případech se podává pouze jedna dávka bez ohledu na předchozí stav očkování.
 • Přeočkování je možné nejdříve 3 měsíce po poslední dávce vakcíny proti covid-19, a to vakcínami COMIRNATY/Pfizer BA.4/BA.5 nebo Comirnaty Omicron XBB.1.5.
 • Přehled očkovacích míst můžete najít na Přehled očkovacích míst (uzis.cz) a vyfiltrovat tlačítkem „Děti (515 let)“ nebo „Osoby ve věku 1617 let“.
 • Na očkování se dále lze objednat u dětského praktického lékaře na základě individuální domluvy. V případě, že váš registrující lékař očkování proti onemocnění covid-19 neprovádí, je možné se obrátit na jakéhokoliv jiného dětského praktického lékaře.
 • Další informace k očkování jsou dostupné v souhrnu údajů o přípravku na webových stránkách Evropské lékové agentury Příbalové informace Comirnaty (europa.eu).

Registrace na očkování dětí a mladistvých

Získání certifikátu o očkování

Certifikát lze stáhnout na ocko.uzis.cz. 

Nejpraktičtější je si stáhnout aplikaci Tečka a certifikát si poté stáhnout skrz ni. V Tečce může mít nezletilý svůj certifikát, na svém mobilu. I zákonný zástupce si může certifikát nezletilého přidat do Tečky ve svém mobilu, kde už má např. svůj vlastní certifikát.

Problémy se stažením certifikátu u nezletilých jsou nejčastěji způsobeny tím, že doprovázející rodič na očkovacím místě zadá svůj e-mail, ovšem poté se ho druhý rodič snaží stáhnout přes svůj vlastní e-mail apod. Prosíme, dobře si zapamatujte, jaké údaje při očkování nahlašujete, a pomocí těchto údajů poté certifikát stahujte. Pokud si přece jen nebudete vědět rady, obraťte se na Linku 1221.