Přejít k hlavnímu obsahu

Očkování osob s omezenou svéprávnostíPři očkování proti onemocnění covid-19, platí ohledně schvalování souhlasu s očkováním naprosto stejná pravidla, jako u jakéhokoli očkování před nouzovým stavem, k očkování proti covid-19 nejsou v tomto směru vydána odlišná pravidla.

Například v případě, kdy osoba omezená ve svéprávnosti, s jejímž očkováním opatrovník souhlasí, je schopna formulovat svůj nesouhlas, nemůže to očkující personál ignorovat s odkazem na názor opatrovníka a je nutné, aby opatrovník postupoval stejně jako v jakémkoli jiném případě zásadního rozporu mezi vůlí opatrovance a opatrovaného. (srov. zejména §100 odst. 1, odst. 2 obč. zák., Hlava II díl 2. oddíl 2. obč. zák., § 2638 odst. 2, obč. zák.; § 34 odst. 7, § 35 a násl. zák. o zdr. službách). Zde opět platí, že v této právní úpravě nedochází k žádné změně a všichni zúčastnění jsou povinni postupovat stejně, jako v době před nouzovým stavem.

Opatrovníkům a opatrovnickým radám, kteří si nejsou jisti správným postupem, doporučujeme k zvýšení informovanosti například infografiku Kanceláře veřejného ochránce práv k očkování klientů s omezenou svéprávností v pobytových sociálních službách.

Veřejný ochránce práv vydal také doporučení věnující se klientům s jiným podpůrným opatřením (nápomoc při rozhodování, zastoupení členem domácnosti, ustanovení opatrovníka bez omezení svéprávností) či klientům bez podpůrného opatření, kteří nejsou schopni udělit souhlas.