Přejít k hlavnímu obsahu

Specifické skupinyOčkování cizích státních příslušníků (s veřejným pojištěním v zemi EU)
Očkování osob bez veřejného pojištění
Očkování imobilních pacientů

Očkování cizích státních příslušníků (s veřejným pojištěním v zemi EU)

Nárok na očkování, které je hrazené zdravotních pojišťovnou, mají cizí státní příslušníci, v následujících případech:

 1. Jsou v České republice pojištěni v systému veřejného zdravotního pojištění, (buď z důvodu výkonu výdělečné činnosti anebo na základě evropských koordinačních nařízení). Na očkování se mohou zaregistrovat pomocí čísla pojištěnce (tzn. přiděleného Rodného čísla).
 2. Jsou-li pojištěni v jiném státě EU, a mají v ČR nárok na tzv. plnou péči (jsou držiteli nárokového dokladu S1). Na očkování se mohou zaregistrovat pomocí čísla pojištěnce (tzn. přiděleného Rodného čísla), které jim je přiděleno po výpomocné registraci.
 3. Jsou-li pojištění v jiném státě EU a mají v ČR, dle evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC), nárok na nezbytnou péči a výpomocně se zaregistrují u české zdravotní pojišťovny. Registrace proběhne pomocí čísla pojištěnce, které cizinci získávají od českých zdravotních pojišťoven. Osoba musí provést tzv. výpomocnou registraci u některé ze sedmi českých zdravotních pojišťoven. 

Registrovat se můžete zde: Registrace na očkování - Zadání tel. čísla (mzcr.cz), průvodce registrací (Postup registrace a rezervace · Covid Portál).
Cizojazyčné dotazníky o zdravotním stavu předkládané lékaři před očkováním: Cizojazyčné dotazníky před očkováním.

Očkování osob bez veřejného pojištění

Ať už jste český občan, nebo cizinec, který nemá veřejné zdravotní pojištění, můžete se v ČR očkovat proti covidu-19.

Tzn. již není v platnosti podmínka o přechodném či trvalém pobytu, ani nemusíte být rodinným příslušníkem osoby s pobytem v ČR. 

Kde a jakou vakcínou 

Kde se nechat naočkovat:

 • na ockoreport.uzis.cz použijte filtr "Samoplátci" (případně další filtry, které vám usnadní hledání),
 • pokud váš praktický lékař očkuje, informujte se u něj, zda očkuje také v režimu samoplátců.

Jakou vakcínou se očkuje:

Po použití filtru "Samoplátci" na ockoreport.uzis.cz se vám zobrazí, jakou vakcínu má očkovací místo k dispozici. Pokud se budete očkovat u svého praktického lékaře, informujte se u něj, jakou vakcínu má. 

Cena pro samoplátce

Od 15. 11. 2021 je doporučená cena za provedení očkování 400,- Kč (může se měnit dle ceníku konkrétního očkovacího místa). Jde o náklad na podání dávky, vakcínu již hradí ČR. Tato cena se tedy platí 2x u dvou dávkových vakcín, u Janssenu jednorázově. 

Pokud jste k 15. 11. 2021 rozočkovaní (máte po první dávce, ale ještě ne po druhé), zaplatíte při aplikaci druhé dávky už také doporučenou cenu (respektive dle ceníku očkovacího místa).

Přihlášení k očkování

Využijete odkaz registrace.mzcr.cz/samoplatci. Případně můžete využít dlaždici pro samoplátce na rozcestníku crs.mzcr.cz. 

Postup registrace samoplátců

 • Na registrace.mzcr.cz/samoplatci zadejte telefonní číslo a obdržíte PIN1, který následně zadejte do systému,
 • otevře se vám formulář, ve kterém vyplníte údaje o své osobě,
 • vyberete si očkovací místo (umožňující očkování samoplátců) a odešlete žádost,
 • na vámi uvedenou e-mailovou adresu dorazí e-mail potvrzující registraci, a vámi uvedené telefonní číslo bude zaslána SMS potvrzující registraci a obsahující vaše identifikační číslo.

Jakmile vámi vybrané očkovací místo vypíše volné termíny k očkování, bude na vámi uvedené telefonní číslo zaslána zvací SMS s identifikačním číslem a PIN2. Oba tyto údaje budete potřebovat pro rezervaci termínů.

Postup rezervace samoplátců

Rezervaci můžete opět provést za využití portálu crs.mzcr.cz, kde vyberete dlaždici Očkování krok 2: Rezervace termínu, případně můžete využít přímo odkaz rezervace.mzcr.cz.. Tento krok je shodný s rezervací termínů pro pojištěnce.

 • Pomocí obdrženého identifikačního čísla a PIN2 si na adrese rezervace.mzcr.cz zarezervujete termín na vámi vybraném očkovacím místě,
 • vyberete si datum a čas prvního očkování, termín pro druhé očkování se vám vygeneruje automaticky sám na stejné očkovací místo v intervalu dle aktuálně platných pravidel.

Na provedení rezervace máte 48 hodin od obdržení PIN2. Když z jakéhokoli důvodu neprovedete rezervaci termínu do 48 hodin, jste vrácen/a zpět do registrace a čekáte na novou SMS s výzvou z očkovacího místa.
Vrácen/a do registrace můžete být maximálně 3x, poté vaše registrace zaniká. Můžete si ale vytvořit novou, pokud se pro očkování rozhodnete později. 

Co si vzít s sebou

 • doklad totožnosti
 • hotovost či platební kartu a pozor: některá očkovací místa přijímají na místě pouze platbu kartou.

Získání certifikátu o očkování

Certifikát si můžete vyzvednout ihned po očkování na portálu ocko.uzis.cz. Pro jeho vyzvednutí budete potřebovat stejný telefon a email, který jste uvedl/a při registraci.

Více o certifikátu...

Očkování imobilních pacientů

Očkování imobilních pacientů je doporučeno očkování u praktického lékaře v rámci návštěvní služby. Pokud Váš registrující praktický lékař neočkuje, je možné se nechat naočkovat u jiného. 

O o bezbariérovosti očkovacího místa se můžete informovat v reportu vytíženosti očkovacích míst. Bezbariérové očkovací místo má na seznamu symbol v pravém horním rohu.

Praha se ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů, Českým červeným křížem, Fakultní nemocnicí Motol a Městskou poliklinikou Praha zaměřuje na očkování imobilních osob (popř. rodinných příslušníků) v přirozeném sociálním prostředí, více informací (včetně toho, jak službu využít) najdete na webových stránkách města.