Životní situace jsou aktuální dle nových pravidel omezení pohybu platných od 1. března

warning_amberCesty za osobou blízkouPravidla a doporučení

V současné době platí omezení vstupu a opuštění okresů Cheb, Sokolov a Trutnov. Zde tedy platí omezení setkávání.

Cesty za účelem obstarání základních potřeb osob blízkých jsou možné i mezi okresy. Pokud se potřebujete postarat o rodiče, děti nebo své příbuzné, můžete za takovým účelem cestovat mezi okresy.

Rodinné návštěvy, oslavy a jiná setkání nejsou povoleny.

Naopak je možné dále pokračovat ve střídavé péči i v případě, že jeden z rodičů bydlí v jednom ze zmíněných okresů. Je také možné poskytovat zdravotní a dobrovolnickou péči. 

Výjimka z těchto omezení se vztahuje i na péči o zvířata. Pokud máte například veterináře v jiném okrese, můžete k němu tuto cestu podniknout.

Doporučujeme si v případě, že je to možné zajistit nějaký dokument, který účel vaší cesty odůvodňuje a dokazuje.


Související opatření