Životní situace jsou aktuální dle nových pravidel omezení pohybu platných od 1. března

warning_amberInformace pro podnikatele a zaměstnavatelePodnikatelé

Pro podnikatele platí výjimka z omezení pohybu v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov. Znamená to tedy, že v rámci své podnikatelské činnosti se osoba může v daných okresech pohybovat bez omezení. Podnikatelé ale musí dodržovat zpřísněné hygienická opatření, a to nošení respirátorů třídy FFP2, KN95 nebo N 95 ve vnitřních prostorech staveb, v prostředcích veřejné dopravy nebo na veřejně přístupných místech.

Zaměstnavatelé

Zaměstnavatelům se důrazně doporučuje, aby na pracovištích byla zavedena režimová a organizační opatření vedoucí k:

  • omezení fyzického kontaktu osob (například vytvořením oddělujících přepážek mezi jednotlivými místy),
  • omezení shlukování osob ve společných prostorách,
  • podpoře práce z domova
  • dostatečnému větrání nebo ventilace pracoviště, zvýšené hygieně rukou a pracovního prostředí.

Dále se důrazně doporučuje, aby byl na pracoviště omezen pohyb osob, které na daném místě nekonají práci či povolání.

Zaměstnavatelům se také doporučuje, aby jednou za tři dny provedl na pracovišti antigenní testování všech jeho zaměstnanců.