Životní situace jsou aktuální dle nových pravidel omezení pohybu platných od 1. března

warning_amberOmezení pohybu v okresechPravidla a doporučení

V důsledku zhoršující se epidemické situace je zpřísněno omezení volného pohybu osob v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov. Pro osoby s trvalým pobytem nebo bydlištěm nacházejícím se v těchto okresech platí zákaz opustit území daného okresu. Pro osoby nemající trvalý pobyt nebo bydliště v dotčených okresech naopak platí zákaz vstupu, pobytu a pohybu na území těchto okresů.

Z pravidla samozřejmě existují výjimky, jsou to zejména:

  • cesty do práce a z práce, případně výkon podnikatelské činnosti,
  • cesty k zajištění vnitřního pořádku, ochrany veřejného zdraví, veřejné hromadné dopravy nebo služeb pro obyvatele (zásobování, rozvážkové služby atd.)
  • nezbytné cesty do nemocnice nebo k veterináři,
  • nezbytné cesty na úřad,
  • nezbytné cesty za účelem vykonávání individuální duchovní péče,
  • nezbytné cesty za účelem účasti na svatbě nebo cesty zpět do místa svého bydliště nebo trvalého pobytu.

Mějte na paměti, prosím, že účel všech výše zmíněných cest budete muset v případě kontroly prokázat. Typicky u sebe mějte občanský průkaz, nájemní smlouvu, pracovní smlouvu, svatební oznámení, případně další dokumenty potvrzující účel vaší cesty.

Výše stanové povinnosti se nevztahují na osoby, které daným okresem jenom projíždějí (například zaměstnanec mezinárodní dopravy). Těmto osobám se ale zakazuje zastavovat na území daného okresu, není-li to nezbytně nutné (například porucha automobilu nebo akutní potřeba doplnit palivo).

Dbejte také, prosím, že všechny osoby, které se v daném okresu pohybují ve vnitřních prostorech, v prostředcích veřejné dopravy nebo na ostatních veřejně přístupných místech, mají povinnost používat respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 95.


Související opatření