Životní situace jsou aktuální dle nových pravidel omezení pohybu platných od 1. března

warning_amberPotřebuji k lékařiPotřebuji k lékaři, který sídlí v ohroženém okrese

Z důvodu nezbytných cest do zdravotnických zařízení mohou obyvatelé z jiných okresů do ohroženého okresu vstoupit. Je také možné do okresu vstoupit z důvodu nezbytného doprovodu příbuzného nebo osoby blízké do zdravotnických zařízení a z důvodu nezbytných cest k veterináři.

Tyto důvody ale musíte být schopni prokázat při kontrole.

Při pobytu ve vnitřních prostorách v okrese, tedy i ve zdravotnických zařízeních a na všech místech, kde není možné udržovat rozestupy alespoň 2 metry, máte také povinnost nosit minimálně chirurgickou roušku či lépe respirátor alespoň třídy FFP2.

Potřebuji k lékaři, který sídlí mimo ohrožený okres

Z důvodu nezbytných cest do zdravotnických zařízení mohou obyvatelé z ohrožených okresů cestovat do jiných okresů. Je také možné ohrožený okres opustit z důvodu nezbytného doprovodu příbuzného nebo osoby blízké do zdravotnických zařízení a z důvodu nezbytných cest k veterináři.

Tyto důvody ale musíte být schopni prokázat při kontrole.

Při pobytu ve zdravotnických zařízeních zvýšeně dbejte hygienických pravidel.


Související opatření