Životní situace jsou aktuální dle nových pravidel omezení pohybu platných od 1. března

warning_amberRoušky a respirátoryPravidla 

Platí povinnost nosit zakrytá ústa i nos minimálně chirurgickou rouškou či lépe respirátorem alespoň třídy FFP2 (KN95, N 95) bez výdechového ventilu. Látkové či jiné doma vyrobené roušky nejsou považovány za dostatečné! 

A to:

  • ve všech vnitřních prostorách,
  • v prostředcích hromadné dopravy (včetně nástupišť, zastávek atd.),
  • na všech místech, kde není dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od ostatních osob (nejde-li o členy jedné domácnosti).

Z povinnosti jsou stanoveny výjimky. Roušku nemusíte mít doma, nemusí ji mít děti do 2 let (včetně) osoby s poruchou intelektu a závažnými duševními poruchami, pokud z důvodu tohoto stavu roušku nosit nemohou.

Učitelé v případech, kdy je nezbytné, aby žáci viděli během výuky na jejich ústa, mohou použít ochranný štít. V takovém případě je však nutné aby dodrželi vzdálenost od žáků nejméně 2 metry.  

Výjimku z povinnosti nosit roušku mají profesionální sportovci v době tréninku či zápasu.