Životní situace jsou aktuální dle nových pravidel omezení pohybu platných od 1. března

warning_amberŽáci a rodičePravidla a doporučení

Děti a žáci, kteří se mohou za současných vládních opatření účastnit prezenční výuky, mohou docházet do školského zařízení mimo okres, ve kterém mají trvalé bydliště.

V současné době se jedná o žáky docházející do mateřské školy, 1. a 2. třídy, přípravné třídy a speciálních škol. 

Do školského zařízení je může někdo doprovázet. I pro tuto osobu platí povolení pro opuštění nebo vstup do okresu.

V případě kontroly je třeba doložit studium dítěte v instituci nacházející se mimo okres, ve kterém má trvalé bydliště. K tomuto prokázání může sloužit například žákovská knížka nebo jakýkoliv typ studentského průkazu (pokud školské zařízení nějaký takový vydává). Případně zkuste požádat o potvrzení ředitele školy nebo třídního vyučujícího.

V současné době je omezen pohyb v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov.

 


Související opatření