Přejít k hlavnímu obsahu

Byl jsem pozitivně testovánV případě, že obdržíte SMS o pozitivním výsledku testu, informujte svého praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu léčby a případně vám vystaví neschopenku.

Izolace již není automaticky nařizována na základě diagnostikovaného onemocnění covid-19. Izolace vám může být nařízena v případech, kdy to bude nezbytné pro zajištění ochrany veřejného zdraví, např. pokud pracujete ve zdravotnictví či v sociálních službách a jste v přímém kontaktu s pacienty/klienty, a nelze stanovit jiná protiepidemická nebo režimová opatření.

Ve všech případech vždy dbejte pokynů svého ošetřujícího lékaře nebo orgánu ochrany veřejného zdraví a dodržujte stanovený postup léčby.

Základní hygienická pravidla k omezení šíření infekční nemoci:

  • Zůstaňte raději doma a omezte jakékoli návštěvy ve vaší domácnosti a kontakty, především se zranitelnými skupinami, jako jsou senioři nebo chronicky nemocní pacienti a osoby s oslabenou imunitou.
  • Myjte si často ruce. Používejte mýdlo a vodu. Jste-li nemocný, omezte podávání rukou, objímání se při pozdravu, nedotýkejte se obličeje a očí neumytýma rukama.
  • Při kašli nebo kýchnutí si zakryjte nos a ústa ohnutým loktem nebo kapesníkem.

Informace k certifikátu o prodělaném onemocnění