Přejít k hlavnímu obsahu

Informace o nemoci covid-19Původce onemocnění covid-19

Covid-19 je infekční onemocnění způsobené novým koronavirem (SARS-CoV-2). Koronaviry patří do velké rodiny obalených RNA virů. Byly objeveny v 60. letech minulého století. Koronaviry vyvolávají primárně onemocnění respiračního a trávicího traktu lidí, ptáků a savců.

Přenos

Lidé se mohou nakazit onemocněním covid-19 vdechováním infekčních kapének obsahujících virus od infikovaných lidí. Kapénky nejčastěji vznikají během kašlání, kýchání, mluvení, zpívání nebo dýchání. Přenos je možný také kontaktem s kontaminovanými povrchy a následným dotekem nosu, úst nebo očí.

V případě, že na sobě pozorujete známky jakéhokoliv respiračního onemocnění, je proto vhodné mít nasazený respirátor, dodržovat zvýšená hygienická opatření a praktikovat tzv. respirační etiketu, například kašlat do ohnutého lokte či kapesníku.

Inkubační doba

Přesné trvání infekčnosti pacientů s covid-19 (tj. období nakažlivosti, během kterého mohou přenášet virus na ostatní) se může lišit zejména v závislosti na zjištěné variantě viru a stavu očkování.

Příznaky onemocnění covid-19

Mezi hlavní příznaky onemocnění patří:

 • zvýšená teplota nebo horečka
 • kašel
 • obtíže s dýcháním
 • bolesti v krku, hlavy, zad, svalů nebo kloubů
 • ztráta čichu / chuti
 • únava
 • průjem
 • nevolnost
 • rýma
 • u dětí se mohou vyskytnout tzv. "covidové prsty" (zarudlé a napuchlé)

Vyskytují se i případy tzv. bezpříznakového (asymptomatického) průběhu onemocnění covid-19. V takových případech se u osob nevyskytují žádné klinické příznaky a přítomnost viru prokáže pouze testování. Tyto osoby však mohou být infekční a nakazit ostatní.

U každého jedince jsou příznaky individuální. Po celou dobu nemoci sledujte svůj zdravotní stav. V případě jakéhokoliv zhoršení se telefonicky obraťte na svého lékaře a postupujte podle jeho instrukcí.

Pokud se Váš stav dramaticky zhorší, kontaktujte záchrannou službu na lince 155.

Léčba onemocnění covid-19

Pokud máte mírné příznaky onemocnění, začněte nejdříve s domácí léčbou a pokuste se příznaky onemocnění tlumit běžně prodejnými léky. Rady, jak zvládnout onemocnění doma naleznete například zde: Domácí léčba COVID-19: Jak se doma léčit? | NZIP

Po celou dobu nemoci sledujte svůj zdravotní stav. V případě zhoršení se telefonicky obraťte na svého lékaře a postupujte podle jeho instrukcí.

Pokud se Váš stav dramaticky zhorší, kontaktujte záchrannou službu na lince 155.

Léčba onemocnění covid-19 rizikových pacientů může také spočívat v podávání monoklonálních protilátek nebo antivirotik. Vhodnost podání těchto léčiv vždy posuzuje Váš ošetřující lékař.

Seznam míst, kde podávají monoklonální protilátky a antivirotika

Možnosti prevence

 • očkování (chrání především před vážným průběhem onemocnění)
 • pravidlo 3R
  • o ochrana dýchacích cest rouškou nebo respirátorem
  • o důsledná a častá hygiena rukou, dezinfekce rukou po pobytu v místech, jako jsou obchody nebo veřejná doprava
  • o dodržování přiměřených rozestupů
 • pestrá strava a zdravý životní styl

Postcovidový syndrom

Doba pro zotavení po nemoci covid-19 je u každého jiná. Mnoho lidí se cítí lépe za několik dní, někteří jsou v plné kondici až za několik týdnů. Většinou dochází k plné rekonvalescenci během 12 týdnů. Pokud se různé zdravotní obtíže vyskytují po dobu delší než 4 týdny, můžeme již mluvit o postcovidovém syndromu, tzv. „long covidu“.

Mezi nejčastější postcovidové obtíže tak patří:

 • chronická únava,
 • bolesti hlavy,
 • zvýšené teploty,
 • dušnost a kašel,
 • bolesti v krku,
 • změny chuťových a čichových vjemů,
 • deprese nebo úzkosti.

Mezi další příznaky mohou patřit bolesti na hrudi, bušení srdce, neschopnost se soustředit, výpadky paměti, nespavost, závratě, bodavé bolesti v končetinách, bolesti kloubů, svalů, vyrážka a mravenčení. Objevit se mohou také bolesti břicha a průjem nebo změny frekvence a síly menstruačního cyklu.

Postcovidové obtíže mohou mít i lidé, kteří měli mírný nebo bezpříznakový průběh onemocnění.

Pokud se domníváte, že trpíte postcovidovým syndromem, neostýchejte se vyhledat odbornou pomoc.

Více informací na SZÚ

Mutace koronaviru

Variant of concern (VOC) neboli v překladu varianty vzbuzující obavy

jsou varianty, u nichž existuje důkaz o zvýšeném přenosu (transmibilitě), o závažnějším průběhu onemocnění (např. zvýšený počet hospitalizací nebo úmrtí), o významném snížení neutralizačních protilátek vytvořených během předchozí infekce nebo očkováním, o snížené účinnosti léčby nebo vakcín nebo selhání diagnostické detekce.

Variants of interest (VOI) neboli v překladu varianty vzbuzující zájem

Pro tyto varianty jsou k dispozici důkazy o genomických vlastnostech, epidemiologické důkazy nebo důkazy in vitro, které by mohly mít významný vliv na trasmisibilitu, závažnost a/nebo imunitu, což by mohlo mít reálný dopad na epidemiologickou situaci v EU/EHP. Tyto důkazy jsou však stále předběžné nebo jsou spojeny s velkou nejistotou.

Aktuální VOC varianty

WHO označení Linie Země první detekce Rok a měsíc první detekce Dopad na transmisibilitu Dopad na imunitu Dopad na závažnost průběhu Přenos v EU/EEA
Omicron BA.2 Jižní Afrika Listopad 2021 Zvýšený (v) Zvýšený (v) Snížený (v) Komunitní šíření
Omicron BA.4 Jižní Afrika Leden 2022 Neznámo Zvýšený (v) Bez evidence Komunitní šíření
Omicron BA.5 Jižní Afrika Únor 2022 Neznámo Zvýšený (v) Nejasný Dominantní

Aktuální VOI varianty

WHO označení Linie Země první detekce Rok a měsíc první detekce Dopad na transmisibilitu Dopad na imunitu Dopad na závažnost průběhu Přenos v EU/EEA
Omicron BA.2.75 Indie Květen 2022 Neznámo Zvýšený Neznámo Sporadický / Importované případy
Omicron BQ.1 Neznámo Neznámo Neznámo Zvýšený Neznámo Sporadický / Importované případy
Omicron XBB Neznámo Neznámo Neznámo Zvýšený Neznámo Sporadický / Importované případy

Tabulky převzaty z SARS-CoV-2 variants of concern as of 8 December 2022 (europa.eu)