Přejít k hlavnímu obsahu

Informace pro osoby s chronickým onemocněnímPro chronické pacienty platí stejná obecná doporučení jako pro širokou veřejnost. Důležité je dodržovat základní hygienická pravidla. Doporučujeme:

  • často si mýt ruce vodou a mýdlem či používat dezinfekci na ruce na bázi alkoholu
  • dezinfikovat domácí prostředí i elektroniku a další předměty denní potřeby
  • vyhýbat se styku s větším počtem lidí, vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní (odmítnout i návštěvu příbuzných a přátel)
  • pokud je to možné, pracovat z domova

V souvislosti s chronickým onemocněním doporučujeme:

  • nebát se navštívit ordinaci lékaře – informujte se však před návštěvou o režimu daného zdravotnického zařízení, pokud máte pochybnosti, a to na internetových stránkách poskytovatele zdravotních služeb či telefonicky
  • nevysazovat své obvykle užívané léky bez konzultace se svým odborným lékařem

Pro pacienty s některými chronickými onemocněními existují specifická doporučení vztahující se ke konkrétní diagnóze. Velmi cenným zdrojem informací jsou příslušné pacientské organizace, které zveřejňují doporučení odborných lékařských společností či je ve spolupráci s nimi připravují. Sledujte proto stránky Vaší pacientské organizace.

Jednotlivé diagnózy a odkazy na pacientské organizace: 

Celiakie

Cystická fibróza - vyjádření Klubu CF a Pracovní skupiny pro CF ke covid-19

Cystická fibróza - Informace pro chronické pacienty z MZ

Leukémie

Osoby s míšní lézí

Pacienti s chronickými střevními záněty - desatero pro pacienty 

Pacienti s chronickými střevními záněty - info 

Revmatické onemocnění

Spinální svalové atrofie

Svalová dystrofie Duchenne/Becker - Pár základních informací a doporučení 

Odborná společnost/odborné pracoviště:

Česká diabetologická společnost

IKEM - TransplantCentrum