Přejít k hlavnímu obsahu

Mutace koronaviruJe běžné, že se viry, mezi které patří i koronavirus, neustále mění a vytvářejí nové mutace. Každá nová varianta viru má pak genom, který obsahuje jednu konkrétní sadu mutací. Některé varianty koronaviru se v průběhu pandemie objeví a zmizí, jiné varianty jsou úspěšnější, přetrvávají a šíří se v populaci.

Existují také takové mutace, které se snadněji, než původní vir přenášejí a mutace, které viru umožňují uniknout před protilátkami po očkování. Tyto mutace přinášejí viru evoluční výhodu a vznikají nezávisle na sobě.

Známé varianty viru:

Britská varianta

Tato varianta se šíří snadněji a rychleji než jiné varianty. V lednu 2021 odborníci ve Velké Británii uvedli, že varianta může být spojena se zvýšeným rizikem úmrtí ve srovnání s jinými variantami viru, ale k potvrzení tohoto zjištění je zapotřebí dalších studií.

Jihoafrická varianta

Existuje více známých tzv. jihoafrických variant. V případě varianty E484K, která je způsobena mutací ve spike proteinu se zdá, že má dopad na imunitní odpověď a případně na účinnost vakcíny. Tato mutace totiž pomáhá viru obejít imunitní obranu těla. Jihoafrická varianta může účinněji způsobovat reinfekce u lidí, kteří byli dříve infikováni původní formou viru. Proti této variantě je účinnost očkování o něco nižší, ale odborníci tvrdí, že vakcíny lze změnit a vylepšit tak, aby lépe odpovídaly novým variantám během několika měsíců.

Brazilská varianta

Tato varianta se v Brazílii objevila počátkem ledna 2021. Obsahuje sadu dalších mutací, které mohou ovlivnit její rozpoznávání ochrannými protilátkami.

 

Virus SARS-CoV-2 vytváří přibližně jednu nebo dvě mutace za měsíc, což je méně než u jiných virů, včetně chřipky. Čím více ale virus SARS-CoV-2 cirkuluje, tím více možností k mutacím vzniká. Cokoli, co lze udělat k potlačení šíření viru, pomůže omezit vznikající nové varianty. Pro omezení šíření viru, který způsobuje onemocnění covid-19, a pro ochranu veřejného zdraví je zásadní důsledné a zvýšené prosazování strategií jako je očkování, fyzické distancování, používání masek, hygiena rukou, izolace a karanténa.

Podrobné informace o nových variantách viru a jejich účincích naleznete na stránkách Státního zdravotního ústavu.

Na základě Mimořádného opatření se k 31. lednu přestávají pozitivní vzorky vyšetřovat diskriminačními PCR testy. Důvodem je převládnutí mutace omikron na našem území a potřeba využít kapacity laboratoří pro standardní RT-PCR testy.