Přejít k hlavnímu obsahu

Balíčky pro rozvolňováníTento článek byl archivován, tedy informace v něm obsažené již nemusí být aktuální.

Základní popis

Rozvolňování je rozděleno do šesti kroků. Hlavním parametrem, podle kterého se bude řídit, je incidence, což je epidemiologický pojem, který označuje počet nově nemocných za určitý časový úsek. V tomto případě se nová opatření budou řídit podle počtu nových případů na 100 000 osob za sedm dnů. Přihlíží se ale také k dalším ukazatelům šíření nákazy. K rozvolňování může podle počtu nových případů na daném území docházet jak na celostátní, tak na krajské úrovni. K rozvolnění nemusí docházet každý týden, ale vždy bude reakcí na aktuální epidemiologickou situaci. Jednotlivá rozvolnění budou realizována formou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, která budou předkládána vládě. Opatření, která začnou platit vždy od pondělí, budou ohlášena ve čtvrtek před tímto pondělím.

Balíčky pro školy

BALÍČEK 1

 • Obnovení výuky na 1.stupni základních škol v rotačním systému.
 • Obnovení výuky předškolních dětí v mateřských školách.
 • Obnovení praktické výuky na středních školách.
 • Obnovení praktické výuky na vysokých školách (pouze poslední ročníky).
 • Zprovoznění mateřských škol + dětských skupin + lesních školek a podobných zařízení pouze v krajích, kde bude incidence k datu vyhlášení mimořádného opatření do 100 na 100 tis obyvatel týdně s tím, že seznam krajů bude aktualizován 1x týdně novelou mimořádného opatření.
 • Organizovaný amatérský sport dětí a mládeže venku po dvojicích, celkem max. 12 osob (6 dvojic) na sportovišti o výměře min 15m² na 1 osobu s podmínkou testování, kontroly dodržování hyg. epid. režimu a sledování výskytu nákaz v klubech (oddílech).

BALÍČEK 2

 • 2. stupeň základních škol (a nižších stupňů víceletých gymnázií a 8leté konzervatoře) v rotačním systému po celých třídách a týdnech pouze v regionech s incidencí <100/100tis týdně s testováním, ochranou dýchacích cest a hyg. epid. režimem.
 • Organizovaný amatérský sport dětí a mládeže venku pouze v regionech s incidencí <100/100tis týdně ve skupinách max 20 osob (na jednom odděleném sportovišti o ploše min 15m² na 1 osobu) bez ochrany dýchacích cest s podmínkou testování, kontroly dodržování hyg. epid. režimu a sledování výskytu nákaz v oddílech. Uvedené se vztahuje i na tělesnou výchovu a sportovní činnosti ve školách ve venkovním prostředí.

BALÍČEK 3

 • Praktická výuka na vysokých školách s testem a ochranou dýchacích cest.

Balíčky pro ostatní oblasti

BALÍČEK 1

 • Obnovení maloobchodu s oblečením a obuví pro děti a papírnictví.
 • Obnovení provozu zoologických a botanických zahrad v omezeném režimu.
 • Obnovení venkovních trhů (pouze potraviny).
 • Obnovení přístupu do venkovních prostor muzeí a expozic.

BALÍČEK 2

 • Služby péče o tělo v režimu 1 poskytující : 1 zákazník s přísným hyg. epid. režimem, oba musí mít negativní test na SARS-CoV-2 (antigenní nebo PCR) a ochranu dýchacích cest, s vyloučením činností, při kterých dochází k narušení integrity kůže.
 • Maloobchod dosud uzavřený (24% prodejen) s přísným hyg. epid. režimem pouze bude-li celostátní incidence <100/100tis týdně.
 • Provozovny péče o zvířata.
 • Venkovní trhy (veškerý sortiment) s přísným hyg. epid. režimem pouze bude-li celostátní incidence <100/100tis týdně.
 • Lázně – zdravotní péče samoplátci – pouze post-Covid (nástup do 90 dnů po infekci) s vyloučením krátkodobých pobytů a omezením zahraničních hostů s přísným hyg. epid. režimem a s podmínkou předložení výsledku testu na Covid-19.
 • Galerie, muzea a památky bez skupinových prohlídek pouze v regionech s incidencí <100/100tis týdně s přísným hyg. epid. režimem.

BALÍČEK 3

 • Ostatní služby s ochranou dýchacích cest a s omezením.
 • Svatby a pohřby – navýšení počtu účastníků venku na max 30 osob.

BALÍČEK 4

 • Divadla, koncerty venku s hyg. epid. režimem.
 • Hrady a zámky s hyg. epid. režimem.
 • Zahrádky restaurací s hyg. epid. režimem.
 • Hotely a penziony na max 25 % kapacity s testem, s hyg. epid. režimem, s vyloučením nočních akcí.
 • Sport venku ve skupinách max 20 osob s vyloučením vnitřních prostor.
 • Sport uvnitř v režimu 1:1 s testem.
 • Sport s diváky s omezením a hyg. epid. režimem.
 • Svatby a pohřby – navýšení počtu účastníků uvnitř na max 30 osob, venku na max 50 osob.

BALÍČEK 5

 • Divadla a koncerty uvnitř s omezeními, hyg. epid. režimem a ochranou dýchacích cest.
 • Kina s omezením a testem.
 • Interiéry restaurací s testem, omezením, hyg. epid. režimem.
 • Bazény, sauny, wellness s testem, omezením, hyg. epid. režimem.
 • Sport uvnitř s testem, omezením, hyg. epid. režimem.
 • Svatby a pohřby – navýšení účastníků uvnitř max 100 osob, venku max 250 osob s ochranou dýchacích cest.

BALÍČEK 6

 • Ochrana dýchacích cest a další opatření budou upřesněna.