Přejít k hlavnímu obsahu

Byl jsem pozitivně testovánPokud jste byl pozitivně testován v zaměstnání, potřebné informace najdete v ŽS Povinné testování zaměstnanců na pracovištích a OSVČ.

Jak to probíhá

1) Podezření na nákazu

2) Žádanka na PCR test

3) Výběr odběrového místa

4) Odběr na PCR test

5) Výsledek vyšetření

6) SMS

7) Izolace

8) Sebetrasování

9) Kontakt KHS

10) Kontakt s praktickým lékařem

11) Ukončení izolace

Izolace

Léčba

Po ukončení izolace

 

Jak to probíhá

1) Podezření na nákazu:

a) máte příznaky akutního respiračního onemocnění, kontaktuje svého praktického lékaře, který vystaví žádanku na PCR test,

b) jste pozitivně testovaný antigenním testem provedeným zdravotníkem na odběrovém místě nebo u lékaře – výsledek antigenního testu je do 15-30 minut od odběru, pokud je test pozitivní, je na stejném místě vystavena žádanka na PCR test (každý pozitivní Ag test je nutno potvrdit pozitivním PCR testem). Pokud se na daném místě provádí i odběry na PCR test, může být odběr proveden ihned, ale záleží na vytíženosti,

c) jste pozitivně testovaný antigenním testem (samotestem) v zaměstnání, je vám nařízená 5denní karanténa. Pokud máte v průběhu karantény nebo ve 14 dnech po testu příznaky onemocnění, kontaktuje svého praktického lékaře, který vystaví žádanku na PCR test

d) jste pozitivně testovaný antigenním testem (samotestem) ve škole. Bude vám vystavena elektronická žádanka nebo papírové potvrzení školy o pozitivním výsledku testu pro odběrové místo PCR testů.

2) Žádanka na PCR test

Žádanka na PCR test, kterou vám vystavil lékař nebo na odběrovém místě antigenního testu jiný zdravotnický pracovník, se ukládá do systému a všechna odběrová místa k ní mají přístup. Nepotřebujete ji tak elektronicky ani papírově.

U osob do 18 let věku, u osob po alespoň 1. dávce očkování, u kterých ještě neuběhla doba 14 dní po ukončení očkování a u osob, které nemohou být očkovány (kontraindikace musí být lékařem zaznamenána v ISIN, nejčastěji se jedná o alergii na některou složku obsaženou ve vakcíně), a u plně očkovaných osob je možno podstoupit test hrazený ze systému veřejného zdravotního pojištění („zdarma“) 5x měsíčně i bez žádanky. Ostatní osoby si test bez žádanky musí hradit (samoplátci), stojí maximálně 814 Kč bez DPH. PCR test je důležité podstoupit, protože bez pozitivního výsledku vám nebude vygenerován certifikát o prodělání onemocnění!

3) Výběr odběrového místa

Co nejdříve od výskytu příznaků nebo pozitivního antigenního testu si na webové stránce Ministerstva zdravotnictví vyberte nejvhodnější odběrové místo a zarezervuje si termín.

4) Odběr na PCR test

Na odběrovém místě se provede odběr na PCR test.

5) Výsledek vyšetření

Výsledek vyšetření je do 48 hodin od příjmu vzorku laboratoří. Výsledek testu se automaticky posílá ve formě SMS testované osobě.

6) SMS

Při pozitivním výsledku testu přichází testované osobě kromě SMS o výsledku testu z laboratoře také úvodní SMS a kód sebetrasování z centrálních systémů Chytré karantény následného (nebo obdobného) znění:

Pro Alexandr B. (r.n. XXXX): bylo u vas potvrzeno onemocneni covid-19. Vyplnte sebetrasovani na https://covidlab.cz (kod XXXXXXXXXXX) a informujte osoby, se kterymi jste byl/a v uzkem kontaktu behem poslednich dvou dnu pred projevem priznaku nemoci nebo pred testem. Dodrzujte pravidla IZOLACE dle pokynu na https://covid.gov.cz/poz do XX.XX. Pote po dobu 5 dnu pri kontaktu s dalsími osobami noste respirator (deti do 15 let rousku). Kontaktujte sveho lekare pro informace o lecbe a pro pripadne vystaveni neschopenky. Dekujeme, KHS

V této SMS jsou ty nejdůležitější informace. Především informace o nutnosti dodržování izolace pod dobu 5 dnů od pozitivního testu. Dále informace o sebetrasováníSMS odkazuje na webovou stránku, která po vyplnění PINu z SMS slouží k předvyplnění základních údajů o vás a vašich rizikových kontaktech.

7) Izolace

Začněte dodržovat pravidla izolace.

8) Sebetrasování

Žádáme vás o maximální možné využití sebetrasovacího formuláře. Ušetříte svůj čas, který byste jinak strávili dlouhým telefonátem s Krajskou hygienickou stanicí nebo callcentrem a pomůžete k urychlení trasování dalších osob, čímž přispějete ke zvládnutí pandemie. Uvědomte si, prosím, že kdokoliv z vašich rizikových kontaktů může být nakažený a může nákazu dále šířit, a to v konečném důsledku může stát život někoho, koho máte rádi.

Sebetrasování je děleno na sekce:

a) v sekci o vás budete vyplňovat jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště, telefon, email, jméno vašeho praktického lékaře, zda máte nebo nemáte příznaky, jaké a kdy se objevily, zaměstnání a kdy jste byli v práci naposledy,

b) v sekci o rizikových kontaktech si budete muset vzpomenout na osoby, se kterými jste byli v kontaktu za poslední dny. Pokud máte příznaky, dohledáváme rizikové kontakty až do doby 2 dnů před výskytem prvních příznaků, pokud nemáte příznaky, dohledáváme rizikové kontakty až do doby 2 dnů před prvním pozitivním testem. Pokud máte problém vzpomenout si, co jste poslední dny dělali a s kým jste se setkali, doporučujeme projít si diář, fotky v telefonu apod.

Rizikové kontakty jsou:

a) osoba ve společné domácnosti s pozitivně testovaným,

b) osoba s jednorázovým intenzivním kontaktem s pozitivně testovaným (polibek, obejmutí, podání ruky, kýchání, kašlání apod.),

c) osoba s kontaktem s pozitivně testovaným na méně než 1,5 metru delším než 5 minut nebo v případě vícečetných opakovaných kontaktů po kratší časový úsek bez použití adekvátního ochranného prostředku dýchacích cest,

d) osoba v jedné místnosti (kancelář, školní třída, čekárna u lékaře) s pozitivně testovaným déle než 5 minut bez použití adekvátního ochranného prostředku dýchacích cest,

e) osoba sedící 2 řady okolo pozitivně testovaného v autobusu, vlaku nebo letadle, plus personál, který se zde pohybuje

K rizikovým kontaktům budete vyplňovat jméno, příjmení, telefonní číslo.

Je časté, že lidé nechtějí nahlašovat své rizikové kontakty a rizikové kontakty nechtějí, aby je pozitivně testovaní nahlašovali. Uvědomte si, prosím, že pokud jsou tyto osoby nakažené, mohou nakazit kohokoliv jiného, a ten opět někoho jiného atd. Nenahlášení rizikového kontaktu v konečném důsledku vede ke zhoršování epidemie a může vést ke smrti někoho, koho máte rádi. Trasování je velmi důležitým epidemiologickým nástrojem, jak zpomalit šíření epidemie, a tak chránit lidské životy.

Své rizikové kontakty hlaste, ať jim lze vystavit eŽádanku a eNeschopenku a nemusí si tak platit test, ani nepřijdou o náhradu mzdy.

9) Kontakt KHS

Bez ohledu na vyplnění (či nevyplnění) sebetrasovacího formuláře vám budou volat pracovníci Krajské hygienické stanice nebo callcentra. Opět vám budou zopakovány základní informace také vám bude nařízena izolace. Ověří se a doplní údaje o vás a vašich rizikových kontaktech a budete informováni o dalším postupu.

Pokud vám z důvodu přetížení KHS nestihne zavolat během 2 dnů, pokračujte v dodržování všech ostatních zde uvedených kroků a pravidel.

10) Kontakt s praktickým lékařem

Kontaktujte svého praktického lékaře, ten vám doporučí další postup a také vám, pokud potřebujete, vystaví dočasnou pracovní neschopnost (eNeschopenku). Pokud jste rodič, kontaktujte praktického lékaře dítěte, ten vám doporučí další postup a také vám, pokud potřebujete, vystaví ošetřování člena rodiny (OČR).

11) Ukončení izolace

Izolaci můžete ukončit po 5 dnech od odběru prvního pozitivního testu, který dělal zdravotnický pracovník, pokud poslední 2 dny nemáte příznaky, v opačném případě se izolace prodlužuje po celou dobu trvání příznaků plus 2 dny bez příznaků. Praktický lékař vám také ukončí pracovní neschopnost nebo ošetřování člena rodiny.

Izolaci nelze předčasně ukončit absolvováním PCR testu, její minimální délka je 5 dnů.

Po ukončení izolace je doporučeno po dobu následujících 5 dnů používat respirátor třídy FFP2 bez výdechového ventilu při kontaktu s dalšími osobami.

 

IZOLACE

Izolace je epidemiologický termín pro omezení pohybu nemocného nakažlivého člověka na jedno místo, aby se omezil jeho kontakt se zdravými osobami, a tak se minimalizovalo i riziko jejich nákazy.

Izolace se nařizuje na základě pozitivního testu. Informace o izolaci je obsažena již v SMS zprávě od Krajské hygienické stanice resp. callcentra a následně je potvrzena i ústně při hovoru s Krajskou hygienickou stanicí nebo callcentrem, dle potřeby i písemně.

Izolace se nařizuje na minimálně 5 dnů od odběru pozitivního vzorku. Izolaci můžete ukončit, pokud uplynulo 5 dnů od odběru pozitivního vzorku a poslední 2 dny nemáte žádné příznaky. Pokud tyto příznaky máte, prodlužuje se izolace po celou dobu výskytu příznaků, plus 2 dny bez příznaků.

Izolaci nelze předčasně ukončit absolvováním PCR testu, její minimální délka je 5 dnů.

Izolace je daná zákonem a za její porušení hrozí vysoké tresty.

Uvědomte si, že jste nakažliví a můžete ohrozit kohokoliv ve svém okolí. Pokud sdílíte domácnost s dalšími osobami, udělejte maximum pro to, abyste je nenakazili. Je velmi časté, že nakažený v domácnosti nakazí i její další členy, a to i přes to, že jsou očkovaní. V domácnosti totiž bývá kontakt velmi intenzivní, a vylučovaného viru je tak velké množství, že překoná imunitu po prodělání onemocnění nebo očkování.

Pokud můžete strávit izolaci samostatně, např. na chatě, využijte toho. Zvláště pokud sdílíte domácnost s osobami z ohrožených skupin, jako jsou senioři, lidé s chronickým onemocněním, zvláště s onemocněním imunity.

Pokud toto nelze, alespoň rozdělte domácnost na část pro zdravé a část pro nemocného (alespoň 1 pokoj, lépe samostatnou část bytu nebo domu s vlastním sociálním zařízením). V části pro nemocného by měl být jen sám nemocný a neměli by tam chodit zdraví (v této části je obrovské množství viru a zdravý jedinec by se mohl již při krátkém pobytu nakazit). V části pro zdravé by měli být jen zdraví a neměl by tam chodit nemocný.

Nebuďte v přímém kontaktu s dalšími osobami. Pokud např. potřebujete jídlo nebo nákup, požádejte rodinného příslušníka, souseda, kamaráda, využijte donáškové služby, někde fungují i dobrovolníci a jídlo nebo nákup si nechte donést za dveře. Počkejte, až osoba odejde a teprve pak si jídlo nebo nákup vyzvedněte. Toto dodržujte nejen vůči osobám mimo domácnost, ale i vůči zdravým v rámci jedné domácnosti.

Pokud do části pro zdravé opravdu musíte, např. do koupelny, na toaletu, případně do kuchyně, dodržujte základní protiepidemická opatření 3R („roušky-ruce-rozestupy“). Všichni přítomní by měli mít po celou dobu respirátor alespoň třídy FFP2. Pravidelně si myjte ruce vodou a mýdlem, používejte dezinfekci. Co nejvíce prostor větrejte. Pokud je to možné, buďte v místnosti sami, pokud ani to nelze, udržujte si co největší odstup od ostatních a v prostorech buďte co nejkratší dobu. Po odchodu nemocného by se měly dezinfikovat podlahy a používané plochy (vypínače, kliky, madla, ovladač od televize, kuchyňská linka, stoly, židle atd.). Pokud nemáte oddělené sociální zařízení, choďte na ně až po zdravých osobách, noste si vlastní ručník a dezinfikujte po sobě (toaletu, prkénko, splachovadlo, vypínače, kliky, podlahy atd.).

Použité prádlo určené k praní hromaďte ve své části. Při nahromadění většího množství prádla ho vyperte samostatně po praní zdravých členů domácnosti, na co nejvyšší teplotu.

Mějte vlastní odpadkový koš. Používejte silnostěnný pytel na odpadky. Po naplnění pytel zavažte tak, aby se nerozvázal, vydesinfikujte ho, nechte za dveřmi a požádejte jiného rodinného příslušníka, aby ho za vás vyhodil.

Nechoďte mimo domácnost a nepřijímejte žádné návštěvy.

Sledujte svůj zdravotní stav, v případě zhoršování vašich potíží kontaktuje svého praktického lékaře nebo specialistu, u kterého se léčíte se svým základním onemocněním. Tak jako u jiných onemocněních, pokud to váš zdravotní stav bude vyžadovat, volejte zdravotnickou záchrannou službu na lince 155.

Po ukončení izolace je doporučeno po dobu následujících 5 dnů používat respirátor třídy FFP2 bez výdechového ventilu při kontaktu s dalšími osobami.

 

LÉČBA

Při léčbě nemoci covid-19 především dodržujte izolaci. Uvědomte si, že jste nakažliví a můžete ohrozit kohokoliv ve svém okolí. Pokud potřebujete léky, měl by vám je koupit člen domácnosti, který není v karanténě, případně soused, rodinný známý, některé léky si můžete nechat dovézt společně s nákupem službami jako je Košík, Rohlík apod.

Podobně jako u jiných nemocí dodržujte zásady zdravého životního stylu. Spěte alespoň 7 hodin denně, odpočívejte, fyzicky ani psychicky se nenamáhejte. Při nemoci je často snížen pocit žízně a hladu, zejména u seniorů, ti pak bývají často hospitalizováni nikoliv pro závažné onemocnění, ale pro dehydrataci a podvýživu. Dodržujte proto pitný režim (zejména pokud máte teplotu a potíte se), nepřemáhejte se, pokud nemáte chuť k jídlu, ale zároveň nehladověte. Jezte zdravě, s dostatkem ovoce a zeleniny, nejezte příliš sladká, slaná a tučná jídla.

Léčba covid-19 je u lidí s mírným a středně závažným průběhem podobná běžným sezónním virózám a chřipce – stačí tlumit příznaky a imunitní systém si s nemocí poradí.

Častým příznakem covidu-19 je horečka a bolest hlavy, svalů a kloubů. Horečka je přirozenou reakcí těla a jeho imunitního systému na infekci. Vyšší teplota podporuje imunitní systém, a naopak škodí viru. Do určité teploty bychom se neměli snažit teplotu snižovat. Tato hraniční teplota je přibližně 38,5 °C. Vyšší teplota může způsobit především zhoršení základního onemocnění, např. srdečněcévního onemocnění. Teplotu si měřte několikrát denně a zaznamenávejte pro případnou konzultaci s lékařem.

Při vyšší teplotě a bolesti můžete užívat běžné volně prodejné léky. Různé léky obsahují různé účinné látky, ty jsou uvedeny menším písmem pod obchodním názvem léku. Např. se jedná o léky obsahující účinné látky ibuprofen nebo paracetamol. Tyto látky lze mezi sebou volně kombinovat a užívat společně. K paracetamolu lze případně užívat jiný lék místo ibuprofenu, např. s účinnou látkou acylpyrin. Naopak nelze kombinovat např. ibuprofenem s acylpyrinem. Pozor na léky, které obsahují více účinných látek, pro tyto léky platí pravidla, jako bychom účinné látky užívali samostatně.

Vždy platí, že KAŽDÝ LÉK JE TŘEBA UŽÍVAT DLE PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Především ŽÁDNÁ Z ÚČINNÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V JEDNOTLIVÝCH LÉCÍCH NESMÍ PŘEKROČIT DOPORUČENÉ DENNÍ DÁVKOVÁNÍ. Dále NĚKTERÉ ÚČINNÉ LÁTKY NESMÍ UŽÍVAT LIDÉ S TZV. KONTRAINDIKACEMI uvedenými v příbalové informaci, především lidé s onemocněními jater a ledvin. Všechny důležité informace by vám měl říct i lékárník nebo váš lékař.

Pokud horečka neustupuje ani po několika dnech léčby, nebo pokud se zdravotní stav zhoršuje, kontaktujte svého praktického lékaře, při výskytu závažného průběhu některého z příznaků kontaktujte přímo zdravotnickou záchrannou službu na lince 155.

Dalším častým příznakem je kašel. Opět můžete užívat běžné volně prodejné léky na tlumení suchého dráždivého kašle, nebo naopak na usnadnění vykašlávání při kašli vlhkém (produktivním). Opět platí, že každý lék je třeba užívat v souladu s příbalovou informací a všechny důležité informace by vám měl říct i lékárník nebo váš lékař.

Novinkou v léčbě covidu-19 je použití monoklonálních protilátek. Monoklonální protilátky jsou protilátky namířené proti viru SARS-CoV-2, brání jeho uchycení a vstupu viru do lidských buněk. Monoklonální protilátky tedy onemocnění neléčí, ale brání jeho propuknutí.

Pro použití musí být splněna 4 kritéria:

1) osoba starší 12 let,

2) s rizikovými faktory hospitalizace, těžkého průběhu a smrti,

3) pozitivně testovaná na covid-19,

4) s mírnými až středně závažnými příznaky trvajícími do 7 dnů a nevyžadujícími hospitalizaci.

Monoklonální protilátky je třeba podat včas. Může vám je předepsat praktický lékař, ambulantní nebo nemocniční specialista, který vystaví žádanku a domluví konkrétní termín podání s vámi a s nemocnicí. Osoby starší 65 let se mohou dostavit do nemocnice na podání monoklonálních protilátek i bez žádanky od lékaře, protože jsou vyhodnoceni jako vysoce rizikoví. Monoklonální protilátky jsou podávány v nemocnici během několikahodinového pobytu ve formě nitrožilní infuze nebo podkožní injekce. Seznam nemocnic, které podávají monoklonální protilátky, najdete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Monoklonální protilátky lze použít současně s jinými léky, u pacientů s onemocněním jater a ledvin, u těhotných a kojících. Nenahrazují očkování. Očkování je možné po 3 měsících od jejich aplikace.

 

PO UKONČENÍ IZOLACE

5 dní po prvním pozitivním testu, který provedl zdravotnický pracovník, již nejste infekční a neohrožujete svoje okolí. Izolace vám končí, pokud poslední 2 dny nemáte žádné příznaky. Pokud tyto příznaky máte, prodlužuje se izolace po celou dobu výskytu příznaků, plus 2 dny bez příznaků.

Po ukončení izolace je doporučeno po dobu následujících 5 dnů používat respirátor třídy FFP2 bez výdechového ventilu při kontaktu s dalšími osobami.

Váš imunitní systém se seznámil s virem SARS-CoV-2 a pokud by se s ním v blízké budoucnosti setkal znovu, je na něj připraven. Tato imunita však s přibývajícími měsíci od pozitivního testu postupně klesá. Na základě dostupných informací bylo stanoveno, že ochrana trvá 6 měsíců, tedy 180 dní, po které také platí certifikát o prodělání nemoci. Nicméně vaši ochranu nelze nijak předpovídat ani měřit. Nemocí covid-19 můžete znovu onemocnět po měsíci, nebo taky za rok a více. I po prodělání nemoci je tak důležité dodržovat protiepidemická opatření a očkovat se. Kombinace prodělané nemoci a očkování poskytuje nejlepší ochranu. Očkovat se můžete ihned po ukončení izolace, tzn. 5 dnů od prvního pozitivního testu, rozhodně neotálejte déle než 3 měsíce po pozitivním testu. Můžete využít i posilovací dávku.

Ukončení izolace neznamená ukončení všech potíží. Přibližně každý třetí nemocný má dlouhodobé potíže, tzv. postcovidový syndrom nebo long covid. Především se jedná o potíže nervové a psychické – únava, poruchy spánku, poruchy soustředění, pozornosti, paměti, nálady, bolesti hlavy, při předchozích potížích s plícemi a dýcháním přetrvávající dušnost, hlavně při vyšší námaze a kašel. Pokud máte nějaké dlouhodobé příznaky, kontaktujte svého praktického lékaře, který vám vystaví žádanku na vyšetření u specialisty na tyto přetrvávající potíže po prodělání nemoci covid-19. Pomoci vám může i rehabilitační lékař a rehabilitace, především ta dechová. 

Dříve měli lidé po prodělání nemoci covid-19, pokud měli velké množství protilátek v krvi, možnost darovat tzv. rekonvalescentní plazmu, která se používala k léčbě nemocných s covid-19. Dnes již tato plazma není potřeba a neodebírá se. Máme k dispozici novější způsob léčby – monoklonální protilátky.