Přejít k hlavnímu obsahu

Mutace koronaviruJe běžné, že se viry, mezi které patří i koronavirus, neustále mění a vytvářejí nové mutace. Každá nová varianta viru má pak genom, který obsahuje jednu konkrétní sadu mutací. Některé varianty koronaviru se v průběhu pandemie objeví a zmizí, jiné varianty jsou úspěšnější, přetrvávají a šíří se v populaci.

Existují také takové mutace, které se snadněji, než původní vir přenášejí a mutace, které viru umožňují uniknout před protilátkami po očkování. Tyto mutace přinášejí viru evoluční výhodu a vznikají nezávisle na sobě.

Známé varianty viru:

Britská varianta

Tato varianta se šíří snadněji a rychleji než jiné varianty. V lednu 2021 odborníci ve Velké Británii uvedli, že varianta může být spojena se zvýšeným rizikem úmrtí ve srovnání s jinými variantami viru, ale k potvrzení tohoto zjištění je zapotřebí dalších studií.

Jihoafrická varianta

Existuje více známých tzv. jihoafrických variant. V případě varianty E484K, která je způsobena mutací ve spike proteinu se zdá, že má dopad na imunitní odpověď a případně na účinnost vakcíny. Tato mutace totiž pomáhá viru obejít imunitní obranu těla. Jihoafrická varianta může účinněji způsobovat reinfekce u lidí, kteří byli dříve infikováni původní formou viru. Proti této variantě je účinnost očkování o něco nižší, ale odborníci tvrdí, že vakcíny lze změnit a vylepšit tak, aby lépe odpovídaly novým variantám během několika měsíců.

Brazilská varianta

Tato varianta se v Brazílii objevila počátkem ledna 2021. Obsahuje sadu dalších mutací, které mohou ovlivnit její rozpoznávání ochrannými protilátkami.

 

Virus SARS-CoV-2 vytváří přibližně jednu nebo dvě mutace za měsíc, což je méně než u jiných virů, včetně chřipky. Čím více ale virus SARS-CoV-2 cirkuluje, tím více možností k mutacím vzniká. Cokoli, co lze udělat k potlačení šíření viru, pomůže omezit vznikající nové varianty. Pro omezení šíření viru, který způsobuje onemocnění covid-19, a pro ochranu veřejného zdraví je zásadní důsledné a zvýšené prosazování strategií jako je očkování, fyzické distancování, používání masek, hygiena rukou, izolace a karanténa.

Podrobné informace o nových variantách viru a jejich účincích naleznete na stránkách Státního zdravotního ústavu.

Od července se rozjíždí plošné vyšetření pozitivních vzorků diskriminačním PCR, které odhalí známé mutace. Od 26.12. budou diskriminačnímu testu podrobeny všechny pozitivně testované RT-PCR vzorky příznakových pacientů. Současně se budou vybrané vzorky vyšetřovat v sekvenačních centrech, která tvoří síť v celé ČR. Celková kapacita této sítě je 4500 vzorků měsíčně. Pokud by se zhoršila epidemiologická situace, je možnost navýšit sekvenační kapacity v rámci celé republiky. 

Cílem je včasná detekce mutací koronaviru a jejich vytrasování, což je základním předpokladem pro udržení pandemie pod kontrolou.