Přejít k hlavnímu obsahu

PES - Protiepidemický systém ČR (verze 2.0 / 2021)Tento článek byl archivován, tedy informace v něm obsažené již nemusí být aktuální.

Matice PES

Plošná matice PES Ministerstva zdravotnictví

Matice PES pro školství

Matice PES pro sport

Matice PES pro průmysl a obchod

Matice PES pro kulturu a bohoslužby

Co je PES?

PES je jeden z nástrojů hodnocení a řešení epidemie covid-19 v ČR. Hlavním cílem nového hodnocení PES je především zvýšit čitelnost a předvídatelnost aktuální epidemiologické situace. 

Přijímaná opatření budou navázána na 5 základních stupňů pohotovosti, úrovní dle hodnot indexu rizika.

Popis jednotlivých stupňů rizika.

PES přehledně ukazuje, jaká je aktuální situace v jednotlivých krajích a zároveň ukazuje, zda se jejich občané mají připravit na rozvolňování, nebo zpřísňování zavedených opatření.

Aktuální stupeň pohotovosti PES je 5.

Co je index rizika?

Index rizika je stupnice, na které je hodnocena míra ohrožení epidemií covidu-19. Tento index je počítán jak pro celou ČR, tak pro jednotlivé kraje. Index je vyvíjen v široké spolupráci expertů univerzit, MZ ČR a ÚZIS ČR. Počítat ho bude ÚZIS ČR. 

Hodnocení probíhá na škále 0 – 100%, kde 0% nepředstavuje žádné riziko, 100% riziko nejvyšší.

Z vypočteného indexu rizika lze jednoduše odvodit stupeň rizika.

Jak se index rizika počítá?

Index rizika sčítá body za hodnocení čtyř rizikových ukazatelů vztahujících se ke stavu a k průběhu epidemie covidu-19.

  • Kolik lidí se v poslední době nakazilo?

Hodnocení: 0–20 bodů

14denní počty pozitivních na covid-19 (na 100 000 obyv.). 

  • Kolik seniorů se v poslední době nakazilo?

Hodnocení: 0–20 bodů

14denní počty seniorů pozitivních na covid-19 (na 100 000 obyv. ve věku 65+). 

  • Narůstá počet nakažených – šíří se virus v populaci?

Hodnocení: 0–30 bodů

Zjednodušený výpočet reprodukčního čísla, využito jemnější škálování.

  • Dokážeme nakažené účinně a rychle zachytit?

Hodnocení: 0–30 bodů 

Podíl hospitalizovaných nezachycených v komunitě, za posledních 14 dní.

 

Vypočtené hodnoty indexu se automaticky nepřepisují do stupňů pohotovosti, vždy jsou vyhodnocovány experty. 

Kdy se bude uvolňovat?

Pro rozhodnutí o přechodu do nižšího stupně pohotovosti může být důvodem zejména: 

  • pokles indexu rizika a jeho setrvání v nižší úrovni po dobu 7 dnů
  • významné zlepšení celkové epidemické situace dle vyhodnocení hygieniků a epidemiologů.

Kdy se opatření zpřísní?

Pro rozhodnutí o přechodu do vyššího stupně pohotovosti může být důvodem zejména:

  • nárůst indexu rizika nebo jeho setrvání ve vyšší úrovni po dobu 3 dnů a déle
  • významné zhoršení dalších epidemických parametrů relevantních k stupni rizika (rizikový vývoj trasování či testování, nárůst významných ohnisek)
  • významné zhoršení ukazatelů nemocnosti zejména ve vazbě na limitované kapacity zdravotních služeb (např. nákaza zdravotnického personálu, úbytek kapacit z jiných důvodů, apod.)

Budou opatření platit celostátně nebo regionálně?

Hodnocení probíhá jak pro celou ČR, tak pro jednotlivé kraje. 

Při vysokém riziku (stupeň pohotovosti 3 a výše) probíhá vyhlašování stupňů pohotovosti celostátně bez ohledu na rozdíly mezi kraji.

Při nižších stupních rizika, tedy pokud je situace dle všech parametrů pod kontrolou, lze naopak postupovat při rozvolňování dle jednotlivých krajů a vyjít více vstříc regionům s menší zátěží.