Přejít k hlavnímu obsahu

Proč dodržovat preventivní opatření proti covidu-19?Životní situace bude archivována 5. 5. 2022 s ohledem na konec pandemické pohotovosti.

Proč jsou opatření vydávána?

Z důvodu zhoršující se epidemické situace týkající se onemocnění covid-19 na území ČR jsou Ministerstvem zdravotnictví ČR vydávána opatření a nařízení, jejichž cílem je zamezení šíření tohoto přenosného onemocnění minimalizace socioekonomických dopadů epidemie. Nezapomínejte na to, že dodržováním vydaných opatření chráníme nejen sebe a své nejbližší, ale i ohrožené skupiny obyvatelstva. Chovejte se zodpovědně a dle vydaných opatření a nařízení, protože:­

Chráníte sami sebe

 • Nedodržováním opatření zvyšujete pravděpodobnost, že se sami nakazíte.­ 
 • Prokáže-li se u vás onemocnění covid-19, musíte nastoupit do izolace a vyhýbat se kontaktu s ostatními lidmi po dobu minimálně 14 dní od odběru na vyšetření.
 • I přesto, že onemocnění covid-19 probíhá velmi často mírně či zcela bez příznaků, nelze ani u vás závažný průběh vyloučit. Závažný průběh nelze vyloučit ani u mladých a dosud zcela zdravých osob.
 • V případě závažného průběhu onemocnění můžete být hospitalizován/a a vaše léčba se může významně prodloužit.­ 
 • U části lidí, která nákazu covid-19 prodělala, přetrvává zhoršený zdravotní stav i několik týdnů po nákaze (např. námahová dušnost, neurologické obtíže). Týká se to i mladých lidí.­ 
 • Přetrvávající zhoršený zdravotní stav může významně narušit vaši běžnou i pracovní činnost (např. sportovní aktivity, fyzickou práci).­ 

Chráníte své okolí

 • Jelikož nákazu covid-19 můžete šířit i v případě, že (ještě) nemáte příznaky onemocnění, můžete to být i vy, kdo nevědomě nakazí vaše blízké.­ 
 • I přesto, že u vás onemocnění probíhá mírně či zcela bez příznaků, nemusí tomu tak být u vašich blízkých, které nakazíte, pokud nedodržujete stanovená opatření. Zejména u osob vyššího věku a mají-li přidružené nemoci (např.: cukrovka, obezita, vysoký krevní tlak, poruchy imunity) může mít nákaza covid-19 u vašich blízkých velmi vážný průběh s nutností hospitalizace.­
 • Nedodržujete-li  opaření,  zvyšujete  pravděpodobnost,  že  osoby  ve  vašem  okolí  budou muset v případě vaši nákazy nastoupit do karantény, což může významně narušit jejich plány.­
 • Při nedodržování preventivních opatření se nákaza šíří rychleji a narůstá počet nakažených a s tím i počet osob, které vyžadují hospitalizaci. To může vést k zahlcení zdravotního systému, zaplnění nemocnic a vyčerpání kapacit zdravotnického personálu. Pokud by taková situace nastala, nebude možné poskytnout zdravotní péči všem potřebným, tedy případně i vám či vašim blízkým.­
 • Nebude-li možné zajistit zdravotní péči všem potřebným, zvýší se počet osob se závažným průběhem onemocnění covid-19 i počet osob, které onemocnění podlehnou.