Přejít k hlavnímu obsahu

SamoizolaceSamoizolace při návratu ze zahraničí

Pokud jste se vrátili ze zahraničí, může po vás kromě dalších povinností (např. vyplnění příjezdového formuláře) být vyžadováno odebrat se do samoizolace. Pro tento účel se samoizolací rozumí omezení volného pohybu na nezbytně nutné minimum s výjimkou:

  1. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb a k zajištění péče o děti,
  2. akutních cest do zdravotnických zařízení,
  3. cest nezbytně nutných k obstarávání k zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot,
  4. cest do zařízení sociálních služeb,
  5. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
  6. pohřbů.

Pozor na to, že výjimky 3. - 6. neplatí pro osoby, které se vrátí ze zemí s extrémním rizikem nákazy (pobývaly v ní déle než 12 hodin v posledních 14 dnech).

Samoizolaci můžete ukončit po obdržení výsledku PCR testu provedeného v ČR po návratu ze zahraničí. Ten musí osoby staré 12 a více let absolvovat:

  • u zemí s vysokým a velmi vysokým rizikem nejdříve 5. den, nejpozději 14. den po návratu do ČR  (pobývaly v rizikové zemi déle než 12 hodin v posledních 14 dnech),
  • u zemí s extrémním rizikem nejdříve 10. den, nejpozději 14. den po návratu do ČR  (pobývaly v rizikové zemi déle než 12 hodin v posledních 14 dnech).

Osoby od 6 do 12 let jsou povinny se do 5 dní po vstupu na území České republiky ze země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 a před ukončením samoizolace disponovat negativním výsledkem provedeného testu. S ohledem na obtíže zejména rodičů po návratu dětí ve věku 6 až 12 let, které podléhají stejným pravidlům jako dospělé osoby, avšak nemohou být ještě očkovány, jemožné ukončit povinnou samoizolaci negativním výsledkem PCR testu provedeného na území ČR (nejde-li o děti, které mají výjimku z jiného důvodu, např. z titulu prodělaného onemocnění COVID-19). Rodiče tak mohou dítě již před cestou např. z dovolené objednat na PCR test ihned po příjezdu a doba povinné samoizolace tak může činit jen několik hodin (dle délky vyhodnocení výsledku testu).

Samoizolaci se nemusí podrobit osoby s národním certifikátem o očkování (Digitální certifikát EU COVID), nebo některým z uznávaných certifikátů, pokud od poslední dávky uplynulo alespoň 14 dnů. Nebo osoby, které prodělali nemoc, ukončili izolaci, ale od pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů.

Rozdíl oproti karanténě a izolaci

Do karantény jste posíláni pokud jste byli v rizikovém kontaktu, ale není u vás onemocnění potvrzeno (více), izolace je vám nařízena, pokud u vás onemocnění již bylo prokázáno (více).

Při samoizolaci u vás nemusí být prokázáno ani onemocnění, ani jste nemuseli být v rizikovém kontaktu. Je vám ale i tak nakázána z preventivních důvodů. Např. právě při cestování, protože při něm dochází k velké mobilitě mezi státy a tudíž k zvýšenému riziku šíření nemoci přes státní hranice.