Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

moneySankceNošení roušek

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví stanovuje povinnost nosit roušky. Za porušení tohoto opatření lze udělit na místě pokutu do výše 10. 000,- Kč. Pokutu lze uložit na místě, nebo věc postoupit do správního řízení. Pravidla nošení roušek najdete v okruhu Roušky.

Sankce upravují tyto právní předpisy

Sankce plynou ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (§ 92n odst. 1 písm. b) tohoto zákona) a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (§ 91 tohoto zákona).

Porušení krizového opatření vlády

Většina současných restrikcí je stanovena krizovými opatřeními vlády, za jejich porušení hrozí pokuta až do výše 20.000,-Kč.

Sankce upravují tyto právní předpisy

Sankce plyne ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) (§34 odst. 1 písm. a) tohoto zákona)

Porušení pracovní povinnosti

Za nevykonání uložené pracovní povinnosti hrozí pokuta až do výše 50.000,-Kč.

Sankce upravují tyto právní předpisy

Sankce plyne ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) (§34 odst. 1 písm. b) tohoto zákona).