Přejít k hlavnímu obsahu

SankceNošení roušek

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví stanovuje povinnost nosit roušky. Za porušení tohoto opatření lze udělit na místě pokutu do výše 10. 000,- Kč. Pokutu lze uložit na místě, nebo věc postoupit do správního řízení. Pravidla nošení roušek najdete v okruhu Roušky.

Sankce upravují tyto právní předpisy

Sankce plynou ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (§ 92n odst. 1 písm. b) tohoto zákona) a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (§ 91 tohoto zákona).

Porušení krizového opatření vlády

Většina současných restrikcí je stanovena krizovými opatřeními vlády, za jejich porušení hrozí pokuta až do výše 20.000,-Kč.

AKTUÁLNĚ: Dne 8. února 2021 oznámila vláda úpravu zákonů č. 240/2000 Sb. a č. 250/2016 Sb. Do již existující evidence přestupků budou moct být zapisovány i přestupky plynoucí z porušování krizového zákona. Podrobnosti a přesné změny najdete v aplikaci ODok

Sankce upravují tyto právní předpisy

Sankce plyne ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) (§34 odst. 1 písm. a) tohoto zákona)

Porušení pracovní povinnosti

Za nevykonání uložené pracovní povinnosti hrozí pokuta až do výše 50.000,-Kč.

Sankce upravují tyto právní předpisy

Sankce plyne ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) (§34 odst. 1 písm. b) tohoto zákona).