Přejít k hlavnímu obsahu

Systém O-N-(T): Očkování – prodělaná Nemoc – (Test)Systém O-N-(T) je způsob, jak může člověk prokázat, že splňuje požadavky pro vstup do zaměstnání, školy nebo provozovny služeb dle bodu I/15 (dříve I/16, I/17 a II/17). Stojí na třech základních pilířích: očkování, testech a prodělaném onemocnění covid-19. 

Očkování

Bodu očkování vyhovuje každý, kdo doloží, že

od aplikace poslední dávky očkovací látky podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Očkování se prokazuje certifikátem.

Od 22.6. je uznáváno ukončené očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou občanů ČR nebo EU, kteří mají na území ČR přechodný nebo trvalý pobyt, pokud doloží certifikátem, že od dokončení očkování, které proběhlo ve třetí zemi, uplynulo nejméně 14 dní.

 

Negativní test - od 22.11. dochází, až na výjimky, k plošnému neuznávání testů 

Bodu negativní test vyhovuje každý, kdo doloží, že

a) absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo

Negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo certifikátem.

Kdo se může od 22.11. prokázat RT-PCR testem:

  • osoba mladší 18 let,
  • osoba, která se ze zdravotních důvodů nemůže nechat očkovat a má kontraindikaci zapsanou v systému ISIN,
  • osoba, která obdržela alespoň jednu dávku vakcíny, ale neuběhla u ní doba 14 dnů od poslední dávky vakcíny.

Těmto osobám je hrazen 5x RT-PCR test za kalendářní měsíc ze zdravotního pojištění.

Ochranná lhůta po prodělaném onemocnění

Bodu o prodělané nemoci vyhovuje každý, kdo doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Prodělání onemocnění se prokazuje certifikátem. Certifikát o prodělané nemoci se generuje na základě certifikátu o pozitivním výsledku RT-PCR testu. Pokud absolvujete antigenní test s pozitivním výsledkem a chcete získat certifikát o prodělaném onemocnění, musíte podstoupit konfirmační PCR test. 

Nejefektivnějším ze způsobů prokázání splnění podmínek systému O-N-T je stažení certifikátu do aplikace Tečka. Organizátoři akcí, zaměstnanci provozoven, hoteliéři a další jsou pomocí aplikace čTečka schopni ověřit platnost certifikátů (skenováním QR kódů), které předkládají zákazníci. Aplikace je schopna rozpoznat pravost QR kódu.

Od 1.11. děti do 12 let věku nejsou povinny prokazovat splnění systému O-N, nebo se testovat PCR testem (T).

Pravidla pro vstup do jednotlivých provozoven:

Před vstupem do restaurace (na zahrádku) musíte splnit minimálně jednu z následujících podmínek:

a) Systém O-N-(T).

Od 1.11. bude všechny hosty starší 12 let kontrolovat provozovatel nebo jeho zaměstnanec. Doporučujeme použití aplikace čTečka (více níže v odstavci čTečka – jak na to?).

Výjimku z kontroly ON(T) mají:

  • provozovny stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost – školní jídelna, stravování osob vykonávajících vojenskou činnou službu, stravování fyzických osob ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody a zabezpečovací detence, stravování osob v rámci zdravotních a sociálních služeb včetně lázeňské léčebně rehabilitační péče, stravování zaměstnanců, ve všech případech pouze pokud se jedná o jídelny, kam nemá přístup veřejnost
  • prodej jídla s sebou (take away) – pevné nebo pojízdné stánky bez možnosti posezení

Více podrobností najdete v článku: Nejčastější otázky k provozu stravovacích zařízení.

 

Před vstupem do provozovny služeb péče o tělo musíte splnit minimálně jednu z následujících podmínek:

a) Systém O-N-(T).

Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek mají zaměstnanci provozovny.

 

Před vstupem do provozovny ubytovacích služeb musíte splnit minimálně jednu z následujících podmínek:

a) Systém O-N-(T) nebo

b) při prokázání absolvování negativního RT-PCR testu se mohou ubytovat:

  • osoby, které se ubytují z důvodů pracovních, podnikatelských nebo obdobných, které nelze odložit,
  • osoby, které se ubytují z důvodů nezbytné potřeby péče o jinou osobu,
  • osoby, které se ubytují za účelem toho, že jim mají být poskytovány zdravotní služby,
  • osoby, které již byly ubytovány ke dni 22.11. 2021, a to nejdéle po dobu sjednanou přede dnem 22.11. 2021. 

Po splnění podmínek se můžete ubytovat maximálně na 7 dní. Pokud chcete svůj pobyt prodloužit, musíte znovu splnit některou z výše uvedených podmínek.

Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek mají zaměstnanci provozovny.

 

Před vstupem na veletrh nebo hospodářskou výstavu musíte splnit minimálně jednu z následujících podmínek:

a) Systém O-N-(T).

Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek má organizátor akce.

 

Před vstupem do provozovny hudebních, tanečních, herních klubů, diskoték, heren a kasín musíte splnit minimálně jednu z následujících podmínek:

a) Systém O-N-(T).

 

Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek mají zaměstnanci provozovny.

 

Před vstupem do divadla a kina musíte splnit minimálně jednu z následujících podmínek:

a) Systém O-N-(T).

Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek mají zaměstnanci provozovny.

 

Před vstupem na festival, koncert nebo společenskou akci (veřejnou i soukromou) musíte splnit minimálně jednu z následujících podmínek:

a) Systém O-N-(T).

Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek mají organizátoři akce.

 

Před návštěvou nemocnice nebo sociálního zařízení musíte splnit jednu z následujících podmínek:

a) Systém O-N-(T) nebo

b) doložíte, že jste se nechal otestovat metodou PCR nejdéle 72 hodin před zahájením návštěvy s negativním výsledkem nebo

b) doložíte, že jste se nechal otestovat rychlým antigenním testem (RAT), který provedl zdravotnický pracovník, nejdéle 24 hodin před zahájením návštěvy s negativním výsledkem. 

Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek mají zaměstnanci nemocnic a sociálních zařízení.

 

Před ubytováním v lázních musíte splnit jednu z následujících podmínek:

a) Systém O-N-(T) nebo

b) doložíte, že jsteabsolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem.

Pacienti musí po dobu pobytu v lázních minimálně jednou za 7 dní prokázat, že splňují výše uvedené podmínky.

Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek mají zaměstnanci lázní.

 

Před vstupem do provozovny bazénu, wellness centra, sauny nebo solné jeskyně musíte splnit minimálně jednu z následujících podmínek:

a) Systém O-N-(T).

Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek mají zaměstnanci provozovny.

 

čTečka – jak na to?

Ke kontrole certifikátů svých zákazníků můžete využít validační aplikaci čTečka. Aplikaci si zdarma stáhnete na Google Play i App Store do svého telefonu nebo tabletu – nejsou třeba žádná speciální zařízení

Při prvním spuštění aplikace musíte potvrdit souhlas s podmínkami používání aplikace. Po odsouhlasení se vám zobrazí hlavní obrazovka, kde zmáčknete tlačítko SKENOVAT QR KÓD. Při prvním spuštění bude aplikace žádat o přístup k fotoaparátu – ten jí musíte udělit, aby bylo možné skenovat QR kódy. Pak se Vám objeví čtverec, který namíříte na QR kód (je jedno, zda je na papíře, v telefonu, hodinkách atd.). Po načtení QR kódu se vám objeví zelená obrazovka, pokud je certifikát platný, nebo červená obrazovka, pokud certifikát není platný.

Obrázkový návod, jak aplikace Tečka a čTečka používat a nejčastější otázky a odpovědi najdete na ockodoc.mzcr.cz.