Přejít k hlavnímu obsahu

Kompenzační bonus a ošetřovné pro OSVČ a invalidní důchodKompenzační bonusy již byly ukončeny.

Kompenzační bonus 

  • podmínkou čerpání kompenzačního bonusu je pouze převažující činnost podnikání v oboru, který byl přímo uzavřen v důsledku vládních restrikcí. Osoby pobírající invalidní důchod tedy mohou po splnění podmínek o kompenzační bonus žádat.

  • Podrobné informace ke kompenzačnímu bonusu

Program ''Ošetřovné pro OSVČ''

  • osoby samostatně výdělečně činné pobírající invalidní důchod nebo starající se o nezaopatřené dítě maximálně do věku 26 let, které je závislé na pomoci jiné osoby alespoň ve stupni I podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, se může sama rozhodnout, zda bude podnikat na hlavní nebo vedlejší činnost. Pokud vykonávala samostatnou výdělečnou činnost na hlavní činnost při podání žádosti a po celou dobu, na kterou dotaci čerpá, tak dle  bodu 3 Programu podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění covid-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 „OŠETŘOVNÉ“ PRO OSVČ může být příjemcem podpory.  Zda je invalidní osoba osobou samostatně výdělečně činnou na hlavní činnost, je třeba pro potřeby řízení o dotaci doložit potvrzením místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, případně je toto potvrzení vyžádáno ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Další dotační programy - COVID Nájemné COVID Kultura mohou též čerpat osoby pobírající invalidní důchod.