accessibleOčkování osob se zdravotním postiženímNíže naleznete informace k očkování pro osoby se zdravotním postižením, pro obecné informace, prosím, navštivte životní situaci Očkování. Další informace přineseme v následujících dnech, zatím nejsou známy. 

Kdy budu moci být očkován/a proti onemocnění covid-19? 

Očkování je vzhledem k omezenému množství vakcín v počátečním stádiu rozděleno do několika fází: 

Ve fázi 1A, která již probíhá a bude probíhat do února 2021, jsou z řad osob se zdravotním postižením očkováni ti, kteří žijí v domovech pro zdravotně postižené nebo jsou seniory ve věku 80+ nebo jsou osobami hospitalizovanými v zařízeních dlouhodobé a následné péče. 

Ve fázi 1B, která proběhne v únoru-květnu 2021 budou z řad osob se zdravotním postižením očkovaní:

 • lidé s intelektovou nedostatečností, vývojovou poruchou chování nebo poruchou mobility, která významně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická opatření (roušky, rozestupy…) 

dále budou v této fázi očkovaní lidé s vybranými chronickými onemocněními (tedy i lidé se zdravotním postižením, kterým bylo k jejich zdravotnímu postižení diagnostikováno ještě chronické onemocnění): 

 • diabetes mellitus (cukrovka) léčená antidiabetiky nebo inzulinem 
 • obezita (BMI > 35 kg/m2) 
 • závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí) 
 • závažné dlouhodobé onemocnění ledvin (pacient je v péči specializované ambulance nebo je zařazen do pravidelného dialyzačního programu) 
 • závažné dlouhodobé onemocnění jater (pacient je v péči specializované ambulance) 
 • onkologické onemocnění 
 • stav po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně 
 • závažné dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. ischemická choroba srdeční, chlopenní vada, kardiomyopatie) 
 • vysoký krevní tlak léčený dvěma nebo více léčivy 
 • závažné neurologické nebo neuromuskulární onemocnění postihující dýchací systém (např. neuromuskulární choroby) 
 • vzácné genetické onemocnění závažně oslabující imunitní systém (pacient je v péči specializované ambulance)
 • léčba nebo onemocnění závažně oslabující imunitní systém (pacient je v péči specializované ambulance)

osoba pravidelně a dlouhodobě pečující o osobu z jedné z výše uvedených kategorií, 

senioři (65+) s prioritizací od nejstarších osob, 

Ve fázi 2, která bude probíhat od května 2021 budou postupně očkovaní všichni ostatní. Pokud tedy jste osobou se zdravotním postižením a nespadáte z důvodu věku nebo vyjmenovaných přidružených diagnos do fáze 1A nebo 1B, budete očkováni až ve 2. fázi. Samotné zdravotní postižení nezajišťuje zařazení do prioritizovaných skupin, kromě  intelektové nedostatečností, vývojové poruchy chování nebo poruchy mobility, která významně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická opatření (roušky, rozestupy…)

Jak a kdy se na očkování můžu hlásit? 

Na webových stránkách www.crs.uzis.cz nebo www.registrace.mzcr.cz vyplníte rezervační formulář. Rezervační formulář bude k dispozici od pátku 15. ledna 2021 (rezervovat se budou moci senioři ve věku 80+ bez ohledu na zdravotní stav). Termín otevření centrálního rezervačního formuláře pro ostatní zatím není znám. 

Pokud nedokážete sami rezervační formulář vyplnit, můžete požádat o pomoc kohokoliv z rodiny, pokud nikoho takového nemáte, tak se můžete obrátit na svého praktického lékaře nebo na linku 1221 (je přístupná i pro sluchově postižené uživatele, kteří jsou schopni komunikace v psaném českém jazyce) či na registrovanou sociální službu, kde za Vás rezervaci provedou. 

Pro vyplnění rezervačního formuláře budete kromě běžných údajů potřebovat znát své rodné číslo a pojišťovnu. 

Systém je přístupný pro uživatele hlasového výstupu. 

Jak prokážu příslušnost k prioritizované skupině? 

V případě, že jste člověkem z výše vypsaných prioritizovaných skupin obyvatelstva, vyberte konkrétní možnost v centrálním rezervačním formuláři. V místě očkování budete zdravotní stav prokazovat lékařskou zprávou z poslední návštěvy u Vašeho ošetřujícího lékaře. V případě prokázání věku se budete v místě očkování prokazovat občanským průkazem. 

Co když z důvodu kontraindikace nemůžu být očkován/a? 

Pro ochranu zranitelných osob, které však z důvodu kontraindikace samy očkovány být nemohou, je dána ve fázi IB možnost očkování pro osoby, které o ně pečují. Pokud však bude osoba z rizikové skupiny sama očkována, osoby jí blízké, pokud nepatří do rizikové skupiny, tak budou očkovány až v další fázi (fázi 2). Pokud jste osobou, která sama nemůže být očkována a je tedy potřeba, aby byly očkovány osoby Vám blízké, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře.

Co když se z důvodu vážnosti zdravotního stavu, imobility nebo z důvodu způsobeného Vaším zdravotním postižením nemůžete dopravit do místa očkování? 

Podívejte se na informace pro imobilní pacienty

Jak postupovat v případě, že jste člověkem s omezenou svéprávností? 

Informace poskytujeme v samostatné Životní situaci.