Přejít k hlavnímu obsahu

Testování imobilních pacientůOsoby, které nemají možnost dopravit se k odběrovým místům k provedení testu (metodou PCR či POC antigen) z důvodu snížené schopnosti pohybu, orientace nebo nepříznivého zdravotního stavu, musí o této skutečnosti informovat svého praktického lékaře. Praktický lékař poté může odběr provést sám v místě bydliště takové osoby v rámci tzv. návštěvní služby.