businessPodnikatelská činnost


Datové schránky

Využívání Datových schránek je po dobu nouzového stavu zdarma.

Home office - podnikatelé

Vláda vyzvala všechny zaměstnavatele, u kterých to charakter práce a provozní podmínky umožňují, aby se dohodli se svými zaměstnanci na práci z domova.

Hygienické prostředky na pracovišti

Pracoviště patří k velmi častým místům nákazy, neboť zde dochází k velké koncentraci lidí z různých prostředí na dlouhou dobu, a proto je potřeba dodržovat zde zvýšená hygienická opatření.

Chráněné dílny

Pro chráněné dílny platí stejná pravidla jako pro jiná pracoviště.

Kompenzace - podnikatelé

Kompenzace pro podnikatele kvůli špatné ekonomické situaci vyvolané pandemií covid-19.

Konání valných hromad, členských schůzí

Pravidla pro konání valných hromad obchodních společností a členských schůzí družstev během pandemie nemoci covid-19.

Nemožnost splácet úvěr či hypotéku - podnikatel

Nemožnost splácet úvěr či hypotéku kvůli pandemii nemoci covid-19.

Práce u klienta

Poskytování služeb v provozovnách je v současné době zakázáno. Individuální práce u klienta jsou ale povoleny.

Průmysl

Pravidla a doporučení pro průmysl během pandemie nemoci covid-19.

Sankce - podnikatel

Sankce za porušení vládních opatření.

Školení - podnikatel

V současné době není možné se prezenčně účastnit školení ani jiných obdobných vzdělávacích akcí pro zaměstnance.

Vyřizování úředních záležitostí - podnikatel

Při jednání s úřady dejte přednost elektronickému a telefonickému styku před osobní návštěvou. V době pandemie řešte pouze neodkladné záležitosti, úřady jsou v této nelehké době značně přetíženy.

Zemědělství

Zemědělské obory nepodléhají omezení obchodu a služeb. Lze tedy dále provádět zemědělské práce, ale situace na pracovišti se musí přizpůsobit hygienickým pravidlům.