Přejít k hlavnímu obsahu

Hygienické prostředky na pracovištiPravidla a doporučení

Pracoviště patří k velmi častým místům nákazy, neboť zde dochází k velké koncentraci lidí z různých prostředí na dlouhou dobu, a proto je potřeba dodržovat zde zvýšená hygienická opatření.

Dodržujte 1,5m rozestup od ostatních lidí a pravidelně si myjte či dezinfikujte ruce. Na pracovišti také platí povinnost mít ochranu dýchacích cest s účinností min. 94 % bez výdechového ventilu, pokud nejste na jedno místě a v bezpečném odstupu od kolegů (např. sedíte v kanceláři u stolu). Jakmile ale samostatné místo opustíte (jdete ke kolegově stolu, po chodbě apod.), musíte si respirátor či nanoroušku nasadit. 

Vnitřní prostory pracoviště také pravidelně větrejte.

Zaměstnavatel je povinen zajistit dezinfekční prostředky a umístit je u často dotýkaných předmětů. Také je nutné provádět častou dezinfekci těchto ploch, zejména jde o kliky, zábradlí, nákupní vozíky, výtahy, stoly apod.

V obchodech s potravinami je provozovatel povinen poskytovat bezplatně zákazníkům jednorázové rukavice nebo podobné prostředky na ruce (např. mikrotenový sáček). Dostatek ochranných prostředků musí zajistit i pro své zaměstnance.