Přejít k hlavnímu obsahu

Identita občana (eIdentita) a přihlášení do Agendového informačního systému MPOTato Životní situace je archivována. Text níže nemusí být aktuální.

Co to je eIdentita?

Elektronická identifikace (dříve eIdentita) je prostředek k ověření vaší totožnosti. Na základě tohoto ověření získáte přístupu do Identifikačního portálu, který je bránou do světa online služeb poskytovaných zejména veřejnou správou. Jedná se například o přístup do Agendového informačního systému MPO, ve kterém můžete podávat dotační žádosti (COVID – Nájemné, COVID – Kultura atd.) nebo o přístup do Portálu občana.

ZALOŽENÍ A AKTIVACE IDENTITY OBČANA

Ještě před zahájením prací v AIS MPO je nezbytné si zřídit aktivní identitu fyzické osoby (účet) na portále Identity občana. To je potřebné alespoň pro jednoho uživatele žadatele.

Vstup (registrace žadatele, přihlášení) do dotačního informačního systému AIS MPO je umožněn výhradně prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci (portál Identita občana), který byl zprovozněn v souladu se zákonem č. 250/2017 Sb. o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů.

Pro získání identity na portálu Identity občana může fyzická osoba využít jednu z níže uvedených možností ověření identity:

eObčankou (občanský průkaz s aktivovaným kontaktním elektronickým čipem vydaným po 1. 7. 2018). Používání eObčanky pro identifikaci uživatele vyžaduje instalaci potřebného software do PC nebo mobilního telefonu a připojení hardwarové čtečky čipu v občanském průkazu. Více informací naleznete na portále Identity občana. 

NIA ID (dříve Uživatelský účet portálu eidentita.cz): Po registraci účtu musíte ještě daný účet na portálu identitaobcana.cz aktivovat, a to buď prostřednictvím eObčanky, přihlášením k datové schránce fyzické osoby (daného uživatele), nebo osobně na pobočce Czech POINT. Více informací naleznete na portále Identity občana.

čipovou kartou Starcos společnosti První certifikační autorita, a.s. Používání čipové karty vyžaduje mimo vlastnictví karty také čtečku čipových karet a nainstalovaný ovládací software SecureStore. Více informací naleznete na stránkách První certifikační autority.

mojeID - Díky propojení mojeID s Národním bodem pro identifikaci a autentizaci (NIA) můžete svůj účet používat jako plnohodnotný autentizační prostředek. Více informací naleznete na stránkách mojeID.

Všechny výše uvedené prostředky ověření identity se vydávají pouze fyzickým osobám jakožto oprávněným držitelům, nikoli právnickým osobám. Propojení identifikované fyzické osoby s právnickou osobou nebo podnikatelem provádí následně AIS MPO.

Více informací k možnostem ověření identity najdete na portále Identity občana. 

V případě využívání ověření identity pomocí kombinace „Jméno, heslo, SMS“ musíte na portálu vyplnit registrační formulář. Po vyplnění formuláře vám bude vygenerováno identifikační číslo žádosti, kterou je potřeba aktivovat.

Aktivace Vašeho účtu identity na základě žádosti je možné následujícími způsoby:

• Aktivace prostřednictvím portálu národního bodu

  • Ověřením prostředkem se stejnou nebo vyšší úrovní záruky (např. eObčanka),
  • Ověřením datovou schránkou fyzické osoby (Nepodnikající).

• Aktivace prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT

  • Poskytnutím referenčních údajů z registru obyvatel Správě základních registrů,
  • po aktivaci Vaší identity (účtu) na portálu Identita občana můžete pokračovat krokem 2 (Krok registrace žadatele, přihlášení do AIS MPO).

Více informací k portálu Identity občana najdete na webových stránkách.

Postup pro založení identity pomocí ověření přes „Jméno, hesla a SMS“ můžete také zhlédnout ve videonápovědě.