Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

how_to_voteKonání valných hromad, členských schůzíPravidla a doporučení 

V současné době je stíženo konání valných hromad obchodních společností či členských schůzí družstev. Byl ovšem přijat zákon, který reaguje na dopady epidemie v oblasti právnických osob. 

V praxi může nastat situace, kdy valná hromada obchodních společností či členská schůze družstva potřebuje rozhodnout o určité otázce, avšak není možné se sejít. Pro tyto případy zákon vymezuje po dobu trvání mimořádných opatření pravidla, jak rozhodnutí přijmout, i když to není zakotveno ve stanovách. 

Konkrétně jde o možnost využití technických prostředků (např. telekonferencí) nebo rozhodování per rollam (tj. poštou či emailem). 

Možnost se týká obecně právnických osob, tedy např. s. r. o., a. s., družstev, spolků či např. SVJ

Platnost výše zmíněných pravidel byla prodloužena zákonem č. 460/2020 Sb. až do 30. 6. 2021.

 

 


Související odkazy a zdroje