Přejít k hlavnímu obsahu
Od půlnoci z 25. 11. na 26. 11. platí v ČR Nouzový stav po dobu 30 dní.

Povinné testování zaměstnanců na pracovištích a OSVČPravidla týkající se testování v zaměstnání

Všichni zaměstnavatelé na území České republiky musí zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to rychlým antigenním testem (RAT) určeným pro sebetestování (použití laickou osobou).

Testování musí probíhat alespoň jedenkrát za týden

Všichni zaměstnanci musí na výzvu zaměstnavatele podstoupit rychlý antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 ve frekvenci jedenkrát týdně. To neplatí pro zaměstnance, kteří se na pracovišti nesetkávají se třetími osobami s výjimkou osob ve společné domácnosti. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.

Zaměstnancům, kteří si sami provedli nebo jim byl proveden test, se nařizuje v případě, že je výsledek testu pozitivní, bezodkladně uvědomit zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti. V případě, že šlo o test neprováděný poskytovatelem zdravotních služeb, musí uvědomit bezodkladně o výsledku testu poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele, pokud tak zaměstnavatel stanovil, jinak svého praktického lékaře.  

OSVČ 

Všechny osoby samostatně výdělečně činné, které vykonávají hlavní samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky, musí podstoupit s frekvencí alespoň jedenkrát za týden rychlý antigenní test (RAT) určený pro sebetestování (použití laickou osobou).

Osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost, které se na svých pracovištích či v místě výkonu své práce nesetkávají se třetími osobami, s výjimkou osob žijících ve stejné domácnosti, nejsou povinny podstoupit testování.

Povinnost nechat se testovat se nevztahuje na zaměstnance a OSVČ, kteří:

  • jsou očkované proti onemocnění covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu,
  • prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • podstoupily v posledních 7 dnech RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Osobám samostatně výdělečně činným, které si samy provedly nebo jim byl laickou osobou proveden test, se nařizuje v případě, že je výsledek testu pozitivní, opustit pracoviště a uvědomit bezodkladně o výsledku testu svého praktického lékaře. 

Zaměstnavatelé a OSVČ jsou povinni zajistit výše popsané testování nejpozději do 29. listopadu 2021.

Dále zaměstnavatelé, kteří zajišťují pro své zaměstnance testování a osobám samostatně výdělečně činným se nařizuje vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu data testování a jmen osob, které k danému datu podstoupily test.

 

 


Související opatření

Časté dotazy k tomuto tématu

Pokud test považuji za bolestivý či neúměrně invazivní, musím ho absolvovat?
Proplatí mi zaměstnavatel mzdu po dobu karantény?
Když pracuji z domu, musím se také testovat?