Životní situace jsou aktuální dle nových pravidel omezení pohybu platných od 1. března

medical_servicesPracovnělékařské prohlídkyProhlídka po nástupu do nového zaměstnání

Pokud váš pracovněprávní vztah vznikl po 19.1.2021 (včetně), lze v případě že je vaše pozice zařazena do kategorie první či druhé stupně rizikovosti (a současně není zařazena do některé z výjimek uvedených v nařízení), dočasně nahradit vstupní prohlídku čestným prohlášením. Práce se dělí dle rizikovosti celkově do čtyř kategorií, do jaké kategorie je zařazena vaše práce, vám sdělí zaměstnavatel. 

Vzor čestného prohlášení je ke stažení níže. 

Čestné prohlášení je platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni skončení nouzového stavu.

Pokud je vaše práce zařazena do kategorie třetí či čtvrté stupně rizikovosti, jste povinní podrobit se prohlídce (není tedy možné ji nahradit čestným prohlášením).

Vydání zdravotního průkazu

Zdravotní průkaz, který je třeba k výkonu některých povolání lze po dobu nouzového stavu dočasně nahradit čestným prohlášením. Toto platí pokud váš pracovněprávní vztah vznik po 19.1.2021 (včetně). Informaci o povinnosti mít zdravotní průkaz vám sdělí zaměstnavatel (jedná se zejména o pracovníky v potravinářství, kosmetice atp.). 

Čestné prohlášení je platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni skončení nouzového stavu.

Periodické (pravidelné) kontroly

Pravidelné pracovnělékařské kontroly není třeba během po dobu trvání nouzového stavu provádět. 

Platnosti lékařských posudků a prohlídek

Platnost se prodlužuje o 90 dnů ode dne následujícího po dni skončení nouzového stavu, pokud byl výsledek posudku či prohlídky, že je osoba zdravotně způsobilá.

Platnost se prodlužuje o 30 dnů ode dne následujícího po dni skončení nouzového stavu, pokud byl výsledek posudku či prohlídky, že je osoba zdravotně způsobilá s podmínkou. 

 

I přes výše uvedené Ministerstvo zdravotnictví nadále důrazně doporučuje pracovnělékařské prohlídky provádět a uvedených možností využívat jen ve zcela nezbytných případech.