Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

businessSankce - podnikatelNošení roušek

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví stanovuje povinnost nosit roušky. Za porušení tohoto opatření lze udělit na místě pokutu do výše 10. 000,- Kč. Pokutu lze uložit na místě nebo věc postoupit do správního řízení. Pravidla nošení roušek najdete v okruhu Roušky.

Sankce upravují tyto právní předpisy

Sankce plynou ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (§ 92n odst. 1 písm. b) tohoto zákona) a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (§ 91 tohoto zákona).

Porušení krizového opatření vlády

Většina současných restrikcí je stanovena krizovými opatřeními vlády za jejich porušení hrozí pokuta až do výše 20.000,-Kč.

Sankce upravují tyto právní předpisy

Sankce plyne ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) (§34 odst. 1 písm. a) tohoto zákona)