Přejít k hlavnímu obsahu

Sankce - podnikatelNošení roušek

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví stanovuje povinnost nosit chirurgické roušky či respirátory. Za porušení tohoto opatření lze udělit na místě pokutu do výše 10. 000,- Kč. Pokutu lze uložit na místě nebo věc postoupit do správního řízení. Pravidla nošení roušek najdete v okruhu Roušky.

Sankce upravují tyto právní předpisy

Sankce plynou ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (§ 92n odst. 1 písm. b) tohoto zákona) a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (§ 91 tohoto zákona).

AKTUÁLNĚ: Dne 8. února 2021 oznámila vláda návrh úpravy zákonů č. 240/2000 Sb. a č. 250/2016 Sb. Do již existující evidence přestupků vláda navrhuje i zápis přestupků plynoucí z porušování krizového zákona. Podrobnosti a přesné změny návrhu najdete v aplikaci ODok. Např. v případě opakovaného porušování krizového zákona by bylo možné právnické osobě uložit zákaz činnosti až na jeden rok.

Porušení krizového opatření vlády

Většina současných restrikcí je stanovena krizovými opatřeními vlády. Za jejich porušení hrozí pokuta až do výše 20.000,-Kč.

Sankce upravují tyto právní předpisy

Sankce plyne ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) (§34 odst. 1 písm. a) tohoto zákona).