Přejít k hlavnímu obsahu

Volný pohyb osob<h2>Pravidla a doporučení&nbsp;</h2>
<p>V současné době je <strong>zakázán volný pohyb osob na území České republiky</strong>. Z tohoto pravidla ale existují <strong>výjimky</strong>.&nbsp;</p>
<p>V době od <strong>21:00 do 4:59</strong> je povolen volný pohyb <strong>pouze</strong> <strong>osobám</strong>, které:&nbsp;</p>
<ul>
<li>cestují do práce nebo z práce&nbsp;</li>
<li>vykonávají činnost, která souvisí s bezpečností, ochranou zdraví&nbsp;</li>
<li>zajišťují zásobování a roznáškovou službou&nbsp;</li>
<li>venčí psy, nejdál však do 500 metrů svého bydliště.&nbsp;</li>
</ul>
<p><strong>Bydliště</strong> mezi devátou hodinou večerní a pátou hodinou ranní <strong>můžete také opustit z neodkladných důvodů</strong> (např. cesta do nemocnice, povodně apod.).&nbsp;</p>
<p>V době <strong>od 5:00 do 20:59</strong> je povolen volný pohyb ve více případech. Jde např. o <strong>cesty do práce nebo z práce</strong>, <strong>zarodinou</strong> nebo osobami blízkými (osobou blízkou je ten, jehož trápení byste pociťovali jako svoje vlastní, může to být např. vaše přítelkyně), za účelem zajištění <strong>základních potřeb</strong> (např. nákup potravin, léků nebo potřeb pro zvířata), na <strong>úřady</strong>, na <strong>poštu</strong> nebo např. za individuální <strong>duchovní</strong> <strong>péčí</strong>. Můžete také do <strong>přírody</strong>, na <strong>chaty</strong> nebo do <strong>školy</strong>. Kompletní seznam najdete <a href="https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/volny-pohyb-1113.pdf…; target="_self">zde</a>.</p>
<p>Platí ale to, že <strong>dobu mimo své bydliště</strong> bychom měli nyní <strong>omezit na nezbytné případy</strong>. Omezte také, prosím, kontakty s jinými osobami.&nbsp;</p>
<p>Pobývat na veřejně přístupných lze <strong>max. ve 2 lidech</strong> a je potřeba zachovávat <strong>odstup od ostatních min. 2m.</strong> To <strong>neplatí pro členy domácnosti</strong> (osoba, se kterou bydlíte) nebo např. <strong>kolegy z práce</strong>, těch může jít i více.&nbsp;</p>
<p><strong>Podobná témata:</strong>&nbsp;</p>
<p>Dobrovolnictví&nbsp;</p>
<p>Volný čas &gt; Chaty a chalupy</p>


Související opatření