Životní situace a Aktuální opatření jsou aktuální dle PES 5. Na AJ se pracuje.

directions_walkVolný pohyb osobPravidla a doporučení

V současné době je zakázán volný pohyb osob na území České republiky. Z tohoto pravidla ale existují výjimky.

V době od 21:00 do 4:59 je povolen volný pohyb pouze osobám, které:

  • cestují do práce nebo z práce,
  • vykonávají činnost, která souvisí s bezpečností nebo ochranou zdraví,
  • zajišťují zásobování a roznáškovou službu,
  • venčí psy, nejdál však do 500 metrů od svého bydliště.

Bydliště mezi devátou hodinou večerní a pátou hodinou ranní můžete také opustit z neodkladných důvodů (např. cesta do nemocnice, povodně apod.).

V době od 5:00 do 20:59 je povolen volný pohyb ve více případech. Jde např. o cesty do práce a z práce, cesty na nákupy a za službami, za rodinou nebo osobami blízkými (osobou blízkou je ten, jehož trápení byste pociťovali jako svoje vlastní, může to být např. vaše přítelkyně), na úřady, na poštu nebo např. za individuální duchovní péčí. Můžete také do přírody nebo jet na chatu.

Veškeré výjimky můžete najít na tomto seznamu.

Platí ale to, že dobu mimo své bydliště bychom měli nyní omezit na nezbytné případy. Omezte také, prosím, kontakty s jinými osobami.

Pobývat na veřejně přístupných místech lze max. ve 2 lidech a je potřeba zachovávat odstup od ostatních min. 2 metry. To neplatí pro členy domácnosti (osoba, se kterou bydlíte) nebo např. pro kolegy z práce, těch může jít i více.


Související opatření