Přejít k hlavnímu obsahu

Volný pohyb osobOd 1.11. se zkrátí platnost RT-PCR testů na 72 hodin a platnost RAT tzv. antigenních testů na 24 hodin. 

Pravidla a doporučení

V současné době neplatí žádné omezení upravující volný pohyb osob

Neplatí také žádné omezení upravující denní nebo noční zákaz vycházení. Z toho vyplývá, že opustit bydliště či místo trvalého pobytu můžete v jakoukoliv denní i noční hodinu.

Je povoleno setkávání se na akcích v maximálním počtu 1000 osob ve vnitřních prostorech a 2000 osob venku, musí být ale splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 

  • absolvování PCR testu v posledních 7 dnech,
  • absolvování rychlého antigenního testu (RAT), který provedl zdravotní pracovník, v posledních 72 hodinách,
  • absolvování RAT za online metodou za dozoru zdravotního pracovníka, takový test je platný 24 hod., pokud o něm dohlížející zdravotník vydá doklad,
  • mít laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covid-19, které není starší jak 180 dní,
  • mít alespoň 14 dní od aplikace druhé dávky u dvoudávkové vakcíny, 
  • u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní.

V případě nesplnění jedné z výše uvedených podmínek platí pravidlo střetávání se v maximálním počtu 20 osob na jednom místě.  

Ve venkovních prostorech není třeba mít nasazený žádný ochranný prostředek nosu a úst.

Výjimku tvoří kulturní akce jako jsou koncerty, divadelní a filmová přestavení atp. Tam zůstává povinnost mít nasazený respirátor či jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95).