Přejít k hlavnímu obsahu

Časová osa očkováníTermín rezervace pro druhou dávku lze změnit online v systému rezervací, kontaktováním linky 1221 nebo očkovacího místa. Možnost způsobu změny druhé dávky zkontrolujte v reportu očkovacích míst, vybráním vašeho očkovacího místa. Ne každé očkovací místo změnu umožňuje, některá mají zase preferovaný způsob změny termínu.

Žádáme o nerušení registrací a rezervací termínů na očkovacích místech na posledních chvíli (48 hod předem), je tím narušena distribuce očkovacích látek a může dojít k jejich nespotřebování a znehodnocení.

Časový harmonogram očkování proti covidu-19 je následující:

konec prosince - do ČR dorazily první vakcíny Pfizer/BioNTech, jsou rozděleny mezi kraje a distribuční očkovací místa, dostávají je nemocnice. Za úkol mají naočkovat zdravotníky v kontaktu s covid-19 pozitivními pacienty a seniory.

leden - březen 2021 - Fáze IA

15. 1. 2021 - spuštěn CRS pro osoby 80+, tím začala fáze očkování IA.

26. 1. 2021 - spuštěn CRS pro zdravotníky spadající do fáze IA.

27. 2. 2021 - do CRS se budou moci začít registrovat pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci škol a školských zařízení.

Materiál MZČR k očkování pedagogů

březen - červen 2021 - Fáze IB

1. 3. 2021 - CRS byl zpřístupněn k registraci a následné rezervaci osobám 70+, očkovat začnou praktičtí lékaři a to dle domluvy s krajskými koordinátory.

Materiál MZČR k očkování osob 70+

24. 3. 2021 - pacienti s chronickým onemocněním se budou moci začít registrovat k očkování bez ohledu na věk. Více se dozvíte na webu Pacientských organizací.

Materiál MZČR k očkování chronických pacientů

noc z 28. na 29. 3. - o půlnoci dojte k ukončení přednostního očkování pracovníků školských a neškolských zařízení. 

7. 4. 2021 - registrovat se mohou začít pracovníci v sociálních službách, pomocí speciálního kódu, který jim vydá poskytovatel sociálních služeb. Zaměstnavatel jim také musí vyplnit potvrzení o zaměstnání, které je potřeba na očkovacím místě. 

Materiál MZČR k očkování pracovníků sociálních služeb

12. 4. 2021 - registrovat se mohou začít chroničtí pacienti s nižší prioritou (2. skupiny)

14. 4. 2021 - registrovat se budou moci občané 65+, kteří nemají možnost se zaregistrovat jako chroničtí pacienti

23. 4. 2021 - bude spuštěna registrace osob 60+

28. 4. 2021 - začne registrace osob 55+

3. 5. 2021 - se k očkování proti onemocnění covid-19 budou moci registrovat osoby, které pečují o osobu ve III. a IV. stupni závislosti u příspěvku na péči. 

Materiál MZČR k očkování pečujících osob

3. 5. 2021 - registrovat se budou moci také akademičtí pracovníci vysokých škol.

Materiál MZČR k očkování akademických pracovníků

5. 5. 2021 - začne registrace osob 50+

11. 5. 2021 - začne registrace osob 45+

15. 5. 2021 - skončí platnost kódů chronických pacientů s nižší prioritou (jejichž přednostní registrace začala 12. 4.). Pokud do této skupiny patříte, nezapomeňte se do poloviny května k očkování zaregistrovat. Prodlouženy do tohoto data jsou také registrační kódy chronických pacient s vyšší prioritou (kódy vydávané od 24. 3.), jejichž platnost byla původně do 30. 4.

17. 5. 2021 - začne registrace osob 40+

24. 5. 2021 - začne registrace osob 35+

26. 5. 2021 - začne registrace osob 30+

4. 6. 2021 - začne registrace osob 16+, nezletilí zájemci o očkování, nemusí na očkování dorazit v doprovodu zákonného zástupce. Sám nezletilý zájemce může udělit informovaný souhlas s očkováním (výjimku tvoří pouze osoby se sníženým intelektem). Souhlas nemusí být písemný, očkovací místo si jeho písemnou formu ovšem může vyžádat.

11. 6 . - začne registrace k očkování pro osoby, které nemají veřejné zdravotní pojištění na území ČR nebo EU a dlouhodobě v ČR pobývají. Registrovat se tak budou moci například i cizinci dlouhodobě žijící v ČR.

Leták k očkování osob bez veřejného pojištění

15. 6. 2021 - končí platnost kódů pro akademické pracovníky a osoby pečující (začátek od 3. 5.). Provedené registrace do tohoto data zůstávají v platnosti. 

Do tohoto data jsou také prodlouženy platnosti kódů pro chronické pacienty (začátek vydávání kódů 24. 3. a 12. 4. dle priority). Nezapomeňte se proto do poloviny června registrovat. Registrace provedené včas zůstávají v platnosti i po zneplatnění kódů.

1. 7. 2021 - začne registrace osob 12+

12. 7. 2021 - spouští se první dvě walk in očkovací místa, kde se mohou naočkovat osoby, které zatím nemají registraci na žádné očkovací místo. Jedno mobilní očkovací centrum je v OC Westfield Chodov, druhé na Hl. nádraží v Praze. 

2. 9. 2021 - začátek podávání dodatečných dávek pro vybrané pacienty (více)

20. 9. 2021 - začátek přeočkování posilovací dávkou (více)

18. 10. 2021 - posilovací dávku bude možné podat už po 6 měsících od druhé dávky (u vakcíny Janssenu od první)

29. 11. 2021 - lidé, kteří dovršili věk 60 let a rizikové osoby (např. chroničtí pacienti) mohou jít na posilovací dávku již po 5 měsících

Leták MZČR k posilující dávce

6. 12. 2021 - lidem očkovaným Janssenem začnou chodit SMS informující o možnosti nechat se přeočkovat po 2 měsících od první dávky.

13. 12. 2021 - bude umožněna registrace na očkování dětí 5 - 12 let. 

                     - na posilovací dávku (přeočkování) se budou moci registrovat osoby 55+ (nárok po 5 měsících)

17. 12. 2021 - na posilovací dávku (přeočkování) se budou moci registrovat osoby 45+ (nárok po 5 měsících)

27. 12. 2021 - na posilovací dávku (přeočkování) se budou moci registrovat osoby 30+ (nárok po 5 měsících)

4. 1. 2022 - na posilovací dávku (přeočkování) se budou moci registrovat osoby 18+ (nárok po 5 měsících)

24. 1. 2022 - na posilovací dávku (přeočkování) se budou moci registrovat osoby 12+ (nárok po 5 měsících)
Leták MZČR k posilovacím dávkám pro 12 - 17 let

1. 2. 2022 - dojde ke zkrácení platnosti očkovacích certifikátů na devět měsíců. Pro obnovení platnosti bude třeba přeočkování.
Informace EK k zavedení tohoto pravidla

 


Související odkazy a zdroje