maps_ugcČasová osa očkováníČasový harmonogram očkování proti covidu-19 je následující:

konec prosince - do ČR dorazily první vakcíny Pfizer/BioNTech, jsou rozděleny mezi kraje a distribuční očkovací místa, dostávají je nemocnice. Za úkol mají naočkovat zdravotníky v kontaktu s covid-19 pozitivními pacienty a seniory.

15. 1. 2021 - spuštěn CRS pro osoby 80+ a začne tím fáze očkování IA

26. 1. 2021 - spuštěn CRS pro zdravotníky spadající do fáze IA.

27. 2. 2021 - do CRS se budou moci začít registrovat pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci škol (a školských zařízení

Materiál MZČR k očkování pedagogů

28. 2. 2021 - předpokládaný konec fáze IA, realita se ale bude pravděpodobně lišit s ohledem na dostupnost vakcín

1. 3. 2021 - CRS bude zpřístupněn k registraci a následné rezervaci osobám 70+, očkovat začnou praktičtí lékaři a to dle domluvy s krajskými koordinátory.

Materiál MZČR k očkování osob 70+

únor/březen až květen/červen 2021 - CRS by měl být zpřístupněn široké veřejnosti, tedy lidem spadajícím do fáze IB i ostatním mimo prioritní skupiny. Samotné očkování začne v závislosti na dostupnosti vakcín, očkováni budou nejdříve prioritní skupiny (fáze IB) a teprve pak občané mimo rizikové skupiny.

květen/červen 2021 - začátek dobrovolného plošného očkování občanů nespadajících do rizikových skupin. 

Znovu zdůrazňujeme, že výše uvedený harmonogram spoléhá na nezásadní změny v oznámení dodávek vakcín. Pokud nebude vakcín dostatek, může se harmonogram změnit. ČR nemůže ovlivnit rychlost a výši dodávek vakcín do ČR, pouze kolik vakcín si (před)objedná.