Přejít k hlavnímu obsahu

Centrální rezervační systémNíže najdete popis Centrálního rezervačního systému, návod jak se registrovat, nebo rezervovat najdete jinde

Co je centrální rezervační systém?

Jde o systém, který propojí občany, co se chtějí naočkovat s očkovacími místy. Občani se skrz něj budou registrovat a bude jim přidělen termín očkování. CRS svými komponentami plní zejména roli registrace a rezervace osob pro očkování a plně tak eviduje průchod osoby očkovacím procesem. Systém je navržen pro podporu prioritizace. Je navržen tak, aby registraci a rezervaci seniorů, kteří neovládají práci s internetem, mohli asistenčně provádět rodinní příslušníci, sociální pracovníci, praktičtí lékaři i pracovníci linky podpory 1221. Systém je navázán na Informační systém infekčních nemocní (ISIN) a jeho modul Očkování (ISIN-OČKO).

Co všechno Centrální rezervační systém (CRS) umí?

CRS není jen standardní rezervační systém, k použití pro očkování. Bude zabezpečovat i nestandardní průběhy rezervací (dva termíny v různých intervalech dle typu vakcíny), nutno zajistit „vždy volný druhý termín“. Obsahuje také parametrizovatelný kalkulátor prioritizace. Předkládá se průběžná úprava parametrů prioritizace na základě stavu dodávek vakcín, zájmu občanů o očkování a vytížení očkovacích míst. CRS bude stejný pro celou ČR. Napojení na ISIN je pak důležité např. k vystavování a ověření potvrzení o provedeném očkování, včetně podpory mobilních zařízení a kompatibility se standardy EU a WHO, nebo k vedení elektronického očkovacího průkazu občana.

Všechny druhy očkovacích míst musí používat CRS (jedinou výjimku mají praktičtí lékaři). CRS zpracovává osobní údaje zájemců o očkování na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) a čl. 9 odst. 2 písm. i) GDPR jako nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, kterým je jako správce pověřeno Ministerstvo zdravotnictví v oblasti veřejného zdraví, při ochraně před vážným zdravotními hrozbami. Zájemci o očkování budou informování o zpracování jejich osobních údajů v rámci vyplňovaného formuláře. Zpracování osobních údajů bude prováděno v souladu s nařízením GDPR.

Z hlediska charakteru procesu a nutnosti řízení kapacit ve vazbě na dodávky očkovacích látek musí být systém koncipován na principech centrální registrace a prioritizace, stejně jako centrální správy rezervací termínů. Nelze tedy využít existující rezervační systémy poskytovatelů zdravotních služeb, protože není mechanismus, jak do nich předat detailní informace o aktuálně prioritní skupině osob. Formulář je počáteční bod pro vstup do procesu očkování. Poskytuje přístup k registraci na očkování z jednoho místa (formulář/web MZ). Vyplněním formuláře vyjadřuje osoba svůj zájem o provedení očkování a poskytuje o své osobě údaje, které jsou pro provedení nezbytné.


Související odkazy a zdroje