Přejít k hlavnímu obsahu

Centrální rezervační systémTato Životní situace je archivována. Text níže nemusí být aktuální.

 

Níže najdete popis Centrálního rezervačního systému, návod jak se registrovat, nebo rezervovat najdete jinde

Co je centrální rezervační systém?

Jde o systém, který propojí občany, co se chtějí naočkovat s očkovacími místy. Občani se skrz něj budou registrovat a bude jim přidělen termín očkování. CRS svými komponentami plní zejména roli registrace a rezervace osob pro očkování a plně tak eviduje průchod osoby očkovacím procesem. Systém je navržen pro podporu prioritizace. Je navržen tak, aby registraci a rezervaci seniorů, kteří neovládají práci s internetem, mohli asistenčně provádět rodinní příslušníci, sociální pracovníci, praktičtí lékaři i pracovníci linky podpory 1221. Systém je navázán na Informační systém infekčních nemocní (ISIN) a jeho modul Očkování (ISIN-OČKO).

Co všechno Centrální rezervační systém (CRS) umí?

CRS není jen standardní rezervační systém, k použití pro očkování. Bude zabezpečovat i nestandardní průběhy rezervací (dva termíny v různých intervalech dle typu vakcíny), nutno zajistit „vždy volný druhý termín“. Obsahuje také parametrizovatelný kalkulátor prioritizace. Předkládá se průběžná úprava parametrů prioritizace na základě stavu dodávek vakcín, zájmu občanů o očkování a vytížení očkovacích míst. CRS bude stejný pro celou ČR. Napojení na ISIN je pak důležité např. k vystavování a ověření potvrzení o provedeném očkování, včetně podpory mobilních zařízení a kompatibility se standardy EU a WHO, nebo k vedení elektronického očkovacího průkazu občana.

Všechny druhy očkovacích míst musí používat CRS (jedinou výjimku mají praktičtí lékaři). CRS zpracovává osobní údaje zájemců o očkování na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) a čl. 9 odst. 2 písm. i) GDPR jako nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, kterým je jako správce pověřeno Ministerstvo zdravotnictví v oblasti veřejného zdraví, při ochraně před vážným zdravotními hrozbami. Zájemci o očkování budou informování o zpracování jejich osobních údajů v rámci vyplňovaného formuláře. Zpracování osobních údajů bude prováděno v souladu s nařízením GDPR.

Z hlediska charakteru procesu a nutnosti řízení kapacit ve vazbě na dodávky očkovacích látek musí být systém koncipován na principech centrální registrace a prioritizace, stejně jako centrální správy rezervací termínů. Nelze tedy využít existující rezervační systémy poskytovatelů zdravotních služeb, protože není mechanismus, jak do nich předat detailní informace o aktuálně prioritní skupině osob. Formulář je počáteční bod pro vstup do procesu očkování. Poskytuje přístup k registraci na očkování z jednoho místa (formulář/web MZ). Vyplněním formuláře vyjadřuje osoba svůj zájem o provedení očkování a poskytuje o své osobě údaje, které jsou pro provedení nezbytné.


Související odkazy a zdroje